Skip to content

Oppnå bedre ressurseffektivitet

Vårt mål er å muliggjøre en mer sirkulær økonomi ved hjelp av våre omsmeltingsanlegg, der vi sorterer og smelter om brukt og kassert aluminium.

workers at factory floor

Ressurseffektivitet med aluminium

Å gjenvinne skrapaluminium krever ca. 5 prosent av den energien som brukes til å lage primæraluminium.

I Europa er ca. 95 prosent av alt aluminium som brukes i bilindustrien og kommersielle bygninger, gjenvunnet.

Intern skrapgjenvinning

Ressurseffektivitet er viktig for deg. Det er grunnen til at vi investerer i å forbedre produktiviteten ved våre 20 omsmeltingsanlegg, samt når vi bygger nye. Over 50 prosent av all aluminium i vår produksjon kommer fra intern gjenvinning av skrap og barrer av omsmeltet aluminium levert av eksterne leverandører.

Gjøre gammelt om til nytt

Å smelte om aluminium er en av våre favorittprosesser. Vi håndterer smelting og smeltebehandling, kornforfining, støping, homogenisering, barrekvalitet og legeringer. Vi tilbyr også teknisk assistanse i eksternt utførte prosjekter.

Spesiallegeringer

Vi smelter om aluminium rundt om i hele verden. Med dette nettverket kan vi utvikle spesiallegeringer med de spesifikke egenskapene som du krever. Dermed forbedrer vi også ressurseffektiviteten din.

Anbefalt for deg