Skip to content

Teknisk opplæring i aluminiumdesign

Økt kunnskap fremmer bruken av aluminium. Vi tilbyr veiledning og teknisk opplæring som er tilpasset spesifikt for deg.

discussing plans

Designe med aluminium

Kunder, studenter, partnere – alle som ønsker å lære mer om å designe med aluminium – kan få teknisk opplæring og veiledning av oss i Hydro. Kursene er relevante for produktdesignere og -utviklere, teknikere, ingeniører og arkitekter i mange markeder og bransjer. Hvert år gjennomfører vi mer enn 40 000 timer med teknisk opplæring for våre kunder og interessenter.

Hydro Profile Academy

Kursene holdes i vårt Hydro Profile Academy og i kunde- og markedsspesifikke workshoper. Kursholderne er blant våre 1000 høyt kvalifiserte ingeniører med bakgrunn fra materialvitenskap, fysikk, kjemi eller mekanisk ingeniørvitenskap.

Recommended for you