Skip to content

Hydro REDUXA

En ny verdensstandard for lavkarbonaluminium.

Hydro REDUXA er vår produktserie med lavkarbonaluminium. Ved bruk av fornybare energikilder som vannkraft, kan vi redusere karbonavtrykket per kilo aluminium til mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet. Resultatet er aluminium med et av verdens laveste karbonavtrykk. Vi minimerer karbonavtrykket til våre produkter, samtidig som vi maksimerer mulighetene til kundene våre.

Gjennom bruk av fornybar energi fra vann, vind og solenergi, kan vi produsere renere aluminium enn noen gang før.

Hydro REDUXA har et maksimalt karbonavtrykk på 4,0 kg CO2e per kg produsert aluminium. Det tilsvarer en fjerdedel av det globale gjennomsnittet.

Vi garanterer at bestemte deler av vår produksjon holder den høyeste standarden i verden, også i et klimaperspektiv, fordi vi mener at våre kunders fremtidsmuligheter øker når miljøavtrykket minsker.

Hydros produktlinje 4.0 er sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 14064, som dekker alle karbonutslipp fra bauksittutvinning og aluminaraffinering til produksjon av aluminium med elektrolyse og støping.

Hydro REDUXA er tilgjengelig i alle kvaliteter og former fra våre norske aluminiumverk, og kan leveres over hele verden.

  • Pressbolt
  • Støpelegeringer
  • Valseblokker
  • Tråd