Skip to content

Anodiseringskvalitet

person inspecting an aluminium sheet

ALFHA 1®AQ

ALFHA 1®AQ er en unik 5005A-kvalitet som er utviklet spesielt for fasadekledning og andre byggeanvendelser der overflaten vanligvis er batch-anodisert. Disse batch-anodiserte platene gir en perfekt, ensartet overflate. Med suveren flathet og bøyelighet kan platene brukes til en rekke forskjellige svært krevende anvendelser.

ALFHA 1®AQ-plater produseres med tette prosessparametere og det garanterer en høy grad av reproduserbarhet. ALFHA 1®AQ-plater kan fås med en skriftlig garanti for at de ulike batchene har overflater med samme utseende. Garantien gis bare i tilknytning til et prosjekt. Garantien gjelder bare når de medfølgende retningslinjene for håndtering overholdes. Dette er en viktig del av garantien.