Skip to content

Foranodiserte bånd og plater

building facade

ALFHA 1®PRE

ALFHA 1® PRE er en unik 5005A-kvalitet der platenes overflate er foranodisert i en naturlig farge (E6/Ev1). De foranodiserte platene gir en perfekt, ensartet overflate. Takket være suveren flathet og bøyelighet kan platene brukes til en rekke forskjellige svært krevende anvendelser.

ALFHA 1® PRE-plater produseres med tette prosessparametere og det garanterer en høy grad av reproduserbarhet.