Skip to content

Valsede aluminiumprodukter bidrar til å gjøre e-mobilitet til en realitet

Elektrisk mobilitet vokser raskt på verdensbasis, faktisk i en takt som overgår alle forventninger. Det representerer en del av en bærekraftig transportinfrastruktur for fremtiden.

electrical car prototype

Med elektrifiseringen av bilindustrien og andre industrier kommer energi- og transportsektoren til å gjennomgå store forandringer. Høyere og raskere markedsgjennomslag krever en felles innsats fra alle interessenter, f.eks. bilprodusenter, underleverandører, batteriselskaper og leverandørene av energi og infrastruktur.

Allsidigheten til aluminium, som er karakterisert av lav tetthet, høy ledningsevne, gjenvinnbarhet, formbarhet og korrosjonsbestandighet, muliggjør en progressiv utvikling av løsninger for e-mobilitet fra li-ion-batterier til lettvektsdesign for råkarosserier. I tillegg til materialløsninger for råkarosserier har Hydro utviklet aluminiumbaserte materialkonsepter som tillater teknisk implementering av ulike nivåer av batteriteknologi fra katodefolie til cellehus, opp til integrerte løsninger for varmestyring og batterimoduler.

Løsninger for e-mobilitetskomponenter

Vi tilbyr materialløsninger for ulike e-mobilitetskomponenter:

  • Celle – materialer for katodefolie, celledeksler, cellepoler, cellekontakter, cellehus
  • Modul – materialer for samleskinner og cellekontaktsystem, modulhus
  • Pakke – materialer for batterikasser, EMV-skjerming, kjøling
  • Batteriintegrasjon – aluminium for kombinasjoner med termoplast, glassfiber for lettvektsløsninger for batterisystemer og -strukturer

Våre flatvalsede aluminiumprodukter, fra tynne folier for katoder til tykke plater for batterihus, gir en optimal kombinasjon av ulike egenskaper og mulige komponenter i batterisystemer. De bidrar til at man kan bygge lettere kjøretøy med null utslipp, og de er også ypperlige for senere produksjonsprosesser.

Våre høypresisjons halvfabrikata garanterer effektivitet og ytelse i produksjonsprosessene dine og gir muligheter til gjenvinning ved slutten av kjøretøyets levetid.

E-mobility

We have turned the corner into a new transport paradigm of electric mobility. Learn how aluminium can contribute to make lighter, safer and greener electric vehicles.

Last ned publikasjon
Report title