Skip to content

HyLectral batterielektrodefolie

Denne sterke folien har høy ledningsevne og god korrosjonsatferd samt høy overflatekvalitet for bearbeiding.

battery cell

Produktspesifikasjoner:

  • 1100-L-folie med høy styrke, laget av en spesialsammensetning med en Al-renhet på minimum 99,5 prosent og spesifikke valseprosessforhold
  • 1085-L-folie med høy ledningsevne, laget av en spesialsammensetning med en Al-renhet på over 99,8 prosent og spesifikke valseprosessforhold

Celledeksler

Til celledeksler behøves det et ultrasonisk sveisbart bånd med høy ledningsevne og god korrosjonsatferd. Aluminium har disse egenskapene. Anvendte legeringer er Al-Mn (3xxx), som lages under spesifikke valseprosessforhold.

Cellepoler/-kontakter

Cellepoler/-kontakter krever høy ledningsevne og god korrosjonsatferd. Våre materialer tilbyr disse kvalitetene. Anvendte legeringer er 1070-E. Materialet HYDEC 1070 er utviklet for elektroanvendelser med en typisk ledningsevne på 63,0 % IACS – eller 1xxx-legeringer.

Cellehus

Til cellehus er det viktig med egenskaper som god mekanisk motstand, god formbarhet, god korrosjonsatferd, termisk/elektrisk ledningsevne og sveisbarhet. Aluminium har nettopp disse egenskapene. Vi kan tilby ulike legeringer for dette bruksområdet:

  • 1070-E eller 1xxx-legeringer: For god formbarhet, spesielt rundt celler
  • 3003 (Al-Mn-legeringer): Utviklet for god formbarhet, spesielt for prismatiske celler
  • 5xxx (Al-Mg-legeringer): Brukes særlig når det kreves høy styrke, formbarhet og sveisbarhet
  • 6101B: Spesifikk materialsammensetning utviklet for å gi god mekanisk motstand og ledningsevne. Strekkforholdet 2:1 er sammenlignbart med boksmaterialer
  • 8021-F: Materiale utviklet for god formbarhet for laminerte materialer som posefolie