Skip to content

Samleskinner og cellekontaktsystemer

Vi tilbyr aluminiumløsninger for samleskinner og cellekontaktsystemer. Aluminium har høy ledningsevne og er utmerket til å lage ledere med høy styrke, noe som er svært viktig for disse bruksområdene.

rolled up aluminium

Dessuten har våre produkter god korrosjonsatferd og krypemotstand samt god sveisbarhet. Vår portefølje inkluderer ulike legeringer for dette bruksområdet:

  • 6101B: Spesifikk materialsammensetning utviklet for å gi mekanisk motstand og ledningsevne.
  • 1070-E eller 1xxx-legeringer: HYDEC 1070 er utviklet for elektroanvendelser med en typisk ledningsevne på 63,0 prosent IACS, men mindre krypemotstand

Modulhus

Et annet bruksområde for våre løsninger er modulhus, der god mekanisk motstand, formbarhet og korrosjonsatferd er svært viktig. Vi tilbyr følgende legeringer:

  • 3xxx: Utviklet for god formbarhet spesifikt for prismatiske celler
  • 5xxx (Al-Mg-legeringer): Materiale som brukes spesifikt for høy styrke, formbarhet og sveisbarhet
  • 6101B: Spesifikk materialsammensetning utviklet for å gi god mekanisk motstand og ledningsevne. Strekkforholdet 2:1 er sammenlignbart med boksmaterialer