Skip to content

Løsninger for karosserianvendelser

Valsede aluminiumlegeringer er ikke bare betydelig lettere enn tradisjonelle materialer, de har også gode formbare og funksjonelle egenskaper.

car door sheet

Utvendige karosseripaneler trenger en utmerket overflate, påhengte deler som dører må være stive og strukturelle komponenter krever plater som muliggjør ganske komplekse former.

Utvendige karosserideler, innvendige karosserikomponenter og strukturelle anvendelser

For utvendige karosserideler er utmerket overflatekvalitet helt avgjørende. I Europa brukes det bare varmebehandlingsbare legeringer for å oppnå dette. Forming og folding er andre viktige egenskaper.

For innvendige karosserikomponenter kan man bruke både varmebehandlingsbare og ikke-varmebehandlingsbare legeringer. Hydros 6016-R-legering oppfyller de strengeste krav, spesielt når delene gjennomgår langvarige lakkeringsprosesser med høy temperatur. Når produsentene reduserer lakkeringstemperaturen og -tiden for å minimere kostnadene og energiforbruket, bruker de den hurtigherdende varianten av Hydros 6016-R-legering.

Mange innvendige karosserikomponenter har komplekse former. Her viser de ikke-varmebehandlingsbare AlMg(Mn)-legeringene sitt enestående formingspotensial. Typiske legeringer er den sterkere Hydro 5182 eller den mer kostnadseffektive 5754.

For strukturelle anvendelser som krever høy korrosjonsbestandighet og styrke, anbefaler vi legeringer som Hydro 5918-D. Selv når lakkoverflaten er skadet eller temperaturen kan påvirke, garanterer denne legeringen spesielt god motstand mot korrosjon.

Et utvalg av legeringer som oppfyller dine behov

Varmebehandlingsbare AlMgSi-legeringer (6xxx-serien)

I prinsippet viser disse legeringene ingen overflatedefekter eller deformeringer. De oppnår sin styrke i lakkeringssyklusen. I Europa brukes vanligvis legeringene AA 6016 og 6060/6014.

Ved å gjøre spesielle modifikasjoner i produksjonsprosessen – fra støping av blokker til senere varmebehandling i bilindustriens dedikerte glødeovner – og ved spesifikt å justere legeringens sammensetning, kan man få de egenskapene som bilindustrien trenger for en rekke ulike krav og anvendelser.

På den måten kan vi levere spesialtilpassede løsninger, f.eks.:

  • Hurtigherdende, forsintrede legeringer for bruk ved lave, aldersherdende temperaturer
  • Legeringer for utvendige komponenter med høye krav til foldeegenskaper
  • Legeringer med forbedrede formingsegenskaper for produksjon av komponenter med komplekse geometrier
  • Sterke legeringer som gir vektbesparelser gjennom reduksjon av veggtykkelser

Ikke-varmebehandlingsbare AlMg(Mn)-legeringer (5xxx-serien)

Disse legeringene er et kostnadseffektivt alternativ til dagens mye brukte varmebehandlingsbare AlMgSi-legeringer. De kan optimeres til kvaliteter helt uten overflatedefekter for innvendige, delvis synlige deler.

Vi tilbyr disse legeringene med spesielle overflatetopografier for å utvide grensene for forming, og med omdanningsbehandling for å styrke liming og ulike smøringer for å beskytte overflaten og forbedre formbarheten.

Viktige egenskaper

  • Stort potensial for vektreduksjon
  • God formbarhet
  • Høy strekkstyrke og motstandsevne mot bulker
  • God korrosjonsatferd under varmebelastninger
  • Overflatefinish av høy kvalitet, fri for defekter, f.eks. striper