Skip to content

Design services

The infinite story of aluminium begins at the drawing board.

Two persons discussing an extruded profile

The key to a circular economy is planning for a product’s life cycle already at the drawing board, designing products in recyclable materials that last longer and that can be taken apart and recycled when no longer in use.

To show you, we decided to make a chair, with sustainability as the design brief.

Aluminium is a 100% recyclable material, and producing recycled aluminium requires only 5% of the energy required to produce primary aluminium.Chapter 1_Infographic_1.png

Therefore, we need to make sure all our post-consumer aluminium scrap can go back into the loop again and again.

Post-consumer aluminium scrap is like an unlimited energy bank and plays a vital part in the future of the circular economy.  

Aluminiumets evige liv

Fabrikkavfall er typisk aluminium som kommer fra produksjonsprosessen og aldri har vært brukt før det blir smeltet om på nytt.

Forbruksavfaller aluminium som allerede har levd et «liv» – kanskje i en vindusramme eller en brusboks – og som  resirkuleres og blir til noe nytt. De mest CO2-effektive resirkulerte aluminiumsproduktene er de som lages av forbruksavfall. 

Illustrating cycle from pre consumer to post consumer scrap via new consumer products such as bicycles or beverage cans

Visste du at?

Omtrent 75 prosent av alt aluminium som noensinne er produsert, er fremdeles i bruk