Skip to content

Hydro EcoDesign

Alle produkter har en miljøpåvirkning. Det starter med materialutvinning, deretter produksjon, transport, bruk, avhending og gjenvinning. Hvordan kan Hydro EcoDesign hjelpe deg med å gjøre produktene dine grønnere?

Low angle view of apartment building with vertical garden and heliostat

Vi vet at største delen av kostnadene ved et produkt, og miljøpåvirkningen av produktet, blir bestemt tidlig i designprosessen. Med mer enn ett tusen ingeniører er aluminiumskompetanse en av styrkene våre. Dette er grunnen til at vi gjerne tar del i designprosessen når vi samarbeider med våre kunder. Vi ønsker å redusere miljøpåvirkningen av aluminiumsløsningene så mye som mulig, helt fra designfasen.

Nå tilbyr vi en ny og mer strukturert tjeneste. En dedikert metodikk som vi har utviklet i samarbeid med konsulentsellskapet Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA), en del av Drees & Sommers. Vi kaller tjenesten Hydro EcoDesign.

Hydro EcoDesign kan hjelpe deg å lage produkter med økt funksjonalitet og et mindre miljøavtrykk.

Hva er Hydro EcoDesign?

Rammeverket til Hydro EcoDesign er basert på prosedyrer og krav. Vi gjør det for å sikre at vi undersøker langs flere dimensjoner for arbeidet med å gjøre produktene mer bærekraftige. Vår gruppe med spesialutdannede kolleger tar ledelsen og bringer med seg sin ekspertise innen materialvalg, legeringsytelse, livssyklusanalyse, overflatebehandling og lettvekt. I tillegg ser vi på temaer som design for demontering, disruptive forretningsmodeller, tilbakeleveringssystemer, leverandørengasjement, emballasje og forbedret resirkulering. Flere påviste og effektive konsepter innen sirkulærøkonomi er også implementert.

Park bench with wooden seat and back, metal feet, and an attached tag with Hydro CIRCAL logo

Hvordan fungerer det?

Hydro EcoDesign-prosessen starter med en idéøvelse mellom deg og oss. Den kreative idédugnaden utløser flere ideer og identifiserer de mest relevante. Vi følger deretter opp med kontinuerlig kommunikasjon underveis i prosjektet. Den helhetlige arbeidsmodellen vil sikre at vi velger de beste veiene mot å utvikle et bedre produkt, samtidig som vi bevarer økonomien i prosjektet som prioritet. Samarbeidet med EPEA har tillatt oss å bygge et rammeverk med en partner som har erfaring med materialhelse, bærekraftig design og produktsertifisering. Nøkkelen er å sørge for at alle trinn og kriterier har sitt formål, samtidig som vi minimerer risikoen for grønnvasking.

Montage of two persons discussing an extruded profile, and an electric car hooked to a charger

Hvordan kan Hydro EcoDesign være til fordel for deg?

  • Dere får støtte i å utvikle grønnere løsninger som er klare for sirkulær økonomi fra våre eksperter og engasjerte diskusjonspartnere
  • Dere mottar aluminiumløsninger fra Hydro med lavere karbonavtrykk, og/eller høyere resirkulert innhold, lengre holdbarhet, bedre funksjonalitet og ytelse
  • Dere mottar et materiale som oppfyller internasjonale normer og forskrifter
  • Dere kan oppnå bedre resultater i sertifiseringsstandarder innen bærekraft, konsepter som Cradle to Cradle (C2C) og rangeringssystemer for grønnere bygninger som for eksempel BREEAM
  • Dere deltar i en idéprosess for å utvikle mer innovative løsninger og tilleggsfunksjoner i produktet, med tanke på å bidra til en mer sirkulær økonomi
  • Dere kan få tilgang til materiale som er sertifisert i hele verdikjeden av aluminium (ASI-sertifisering *)
  • Dere drar nytte av å samarbeide med en global gruppe som har sterk lokal tilstedeværelse. Det å jobbe nær kunden er et sentralt element i sirkulær økonomi
  • Dere vil jobbe med en dedikert partner som setter bærekraft høyt på agendaen

Body car with no wheel without shadow on white background

Hvilke typer produkter kan være egnet for Hydro Ecodesign?

I prinsippet kan alle aluminiumløsninger være egnet for Hydro Ecodesign. Noen bransjer er spesielt godt egnet for dette, slik som bygg og anlegg, møbler, interiør og design, samt bilindustrien. 

Hydro EcoDesign - våre ni regler

Åpenhet med interessentene om våre produkters egenskaper, påvirkning, ytelse og kostnader

Kommuniser kontinuerlig med kunder og leverandører ved siden av prosessen for å finne de beste løsningene, og forklar valgene som tas

Sørg for at materialvalget vurderer miljømessige og sosiale kriterier gjennom hele livssyklusen

Ha aktsomhet i forsyningskjeden med respekt for miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold i valg av leverandører og industriell virksomhet

Maksimer resirkulerbarheten til produktene og komponentene mens avfall og emballasje minimeres

Forstå interessentenes bekymringer og gjør nødvendige anstrengelser for å finne gode løsninger

Følg en prosess med kontinuerlig forbedring, nytenkning og innovasjon

Gi nødvendige dokumenter og dokumentasjon i forhold til nasjonal og internasjonal regulering

Overvåk relevante beregninger, som ytelse og karbonavtrykk, i løpet av produktdesignfasen og sammenligninger av alternativer

* Mer enn 40 av Hydros produksjonsanlegg er ASI-sertifiserte, og flere godkjenninger er i gang. Kontakt din lokale representant for mer informasjon