Skip to content

Forme aluminium til komplekse deler

En smart designet aluminiumprofil krever lite etterbehandling. Men hvis profilen trenger behandling, er den veldig godt egnet for forming og sammenføyning.

milling machine

Aluminiums formbarhet

Formbarheten er en av de sterkeste egenskapene til det lette metallet aluminium.

Våre forsknings- og utviklingsingeniører bruker moderne utstyr til å utføre dataanalyser og testing av seksjoner formet med varmgassforming, hydroforming, strekkforming og bøying. Vi gjør dette fordi du ønsker å lage komplekse deler med høy dimensjonsnøyaktighet.

Videre maskinering

Profiler kan formes slik at det kreves minimalt med maskinering på dem etter ekstruderingen. Men en viss form for bearbeiding er ofte nødvendig og det er relativt rimelig å bearbeide profiler. Aluminiums smibarhet betyr at verktøykostnadene er konkurransedyktige.

Hydroforming og bøying for nøyaktighet

Med hydroforming kan vi gi et ekstrudert aluminiumrør en tredimensjonal form. Bøying er en annen prosess vi bruker for å lage nøyaktig den formen du vil ha.