Skip to content

Forretningsintegritet og ansvarlige anskaffelser

Vi er et globalt aluminiumselskap og vi finnes i alle trinn av verdikjeden, fra gruvedrift til metallprodukter og løsninger. Vi forplikter oss til å ha en etisk forretningspraksis og overholde gjeldende regler i vår organisasjon og forsyningskjede.

men looking at metal scrap

Vår innsats for regeletterlevelse og integritet 

Vi forventer at våre ansatte opptrer ansvarlig overfor kolleger, forretningspartnere og samfunnet. 

Vi driver virksomhet i alle deler av verden og vi forplikter oss til å opptre i samsvar med alle relevante lover og forskrifter. Å bekjempe korrupsjon er en del av vårt sosiale ansvar. Vi tolererer ikke noen form for korrupsjon, verken i privat eller offentlig sektor. 

For oss er det viktig å skape varige og bærekraftige verdier. For å gjøre det må vi følge alle gjeldende regler, alltid med integritet, og være en god samfunnsborger. Det er den eneste mulige måten – det er The Hydro Way. 

Ansvarlige anskaffelser og utvikling av leverandører 

Å være en ansvarlig forretningspartner innebærer at vi hele tiden engasjerer, påvirker og arbeider med våre leverandører og forretningsforbindelser. Det er helt avgjørende for oss å forstå og begrense risikoer for at vi bryter regler. Det følger av våre krav om å utvise samfunnsansvar i forsyningskjeden.  

Disse kravene omfatter saker knyttet til miljø, menneskerettigheter, korrupsjonsbekjempelse og arbeidsforhold, og de er basert på FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og andre internasjonale standarder. Vi arbeider for å styrke lokale leverandører med programmer for leverandørutvikling. 

Menneskerettigheter er fundamentalt for vår forretningsskikk 

Vi forplikter oss til å respektere og fremme menneskerettighetene til alle enkeltpersoner som kan bli berørt av vår virksomhet. Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter utgjør en plattform for vår tilnærming og våre initiativer. Dette gir oss et solid rammeverk for å vurdere risikoer og muligheter – i både industriland og utviklingsland.