Skip to content

Konsernsjef: Vår tilnærming

Aluminium er fremtidens metall. Hver dag prøver vi å gjøre aluminium til en del av løsningen på vår tids største utfordring.

Recyclable aluminium

Aluminium er lett. Med aluminium reduserer man energiforbruket og utslippet av drivhusgasser når det brukes innen transport og emballering samt til andre anvendelser. Det er 100 % fornybart. Gjenvinning krever bare 5 % av den energien som behøves for å produsere metallet den første gangen. Og aluminium varer. Dets styrke, fleksibilitet og lange levetid gjør det til et bærekraftig materiale som får produkter til å vare i flere generasjoner.

Bedre, Større, Grønnere

Nedtrappingen ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil har svekket våre økonomiske resultater og progresjonen for vårt forbedringsprogram. Dessuten har ulike tariffer og sanksjoner påvirket de globale markedene og handelsstrømmene det seneste året, og dette har også påvirket vår bransje.

Men fremtidens metall fortsetter å finne veier til nye anvendelser. Veksten i etterspørselen er fortsatt god og fremtiden ser lovende ut.

Mer og mer av vårt aluminium brukes i bilindustrien samt for å oppnå redusert vekt i transportsektoren og minske karbonutslippene i brukerfasen. Hydro er blitt en av verdens ledende leverandører av byggesystemer, inkludert energieffektive tak, fasader og vindusløsninger. Vi har levert vårt første fysiske metall i seriene Hydro 4.0 og Hydro 75R, med et dokumentert lavt karbonavtrykk og et rekordhøyt innhold av gjenvunnet forbruksavfall. 

Aluminium er en sentral del av den sirkulære økonomien med lavt karbonavtrykk. En helt ny helelektrisk bilferje som går i rute over en fjord på 12,5 km i Vest-Norge, er et godt eksempel på potensialet for nye løsninger. Hydro har levert det valsede og ekstruderte aluminiumet som kreves for å gjøre fergen lett nok til å fungere med elektrisk drift. Gjennom vår eierandel på 25 % i Corvus Energy har vi også indirekte deltatt i leveransen av batteripakken på 3 MWh som driver fartøyet. Jeg er overbevist om at verden vil trenge – og at vi snart vil se – mer av denne typen innovative og grønnere transportløsninger, muliggjort med aluminium.

Omtanke, Mot, Samarbeid

Vi markerte det nye kapittelet i vår historie ved å modernisere våre verdier. Vi er fremdeles det samme målrettede selskapet som arbeider for å skape et mer levedyktig samfunn. Vårt bidrag er å hjelpe til med å utvikle teknikk for fremtiden og minske belastningen på planeten med innovative og bærekraftige aluminiumprodukter og -løsninger. Vi har et mål om å bli bedre, større og grønnere gjennom kontinuerlig forbedring av våre virksomheter, selektiv vekst og ekspansjon samt å sette nye standarder i den globale aluminiumindustrien. Og verdiene Omtanke, Mot og Samarbeid er våre retningslinjer for hvordan vi skal arbeide for å oppnå dette.

Våre resultater på sikkerhetsområdet nådde ikke de målene vi hadde satt for 2018. Jeg ble veldig trist da jeg mottok budskapet om at en ansatt hos en underleverandør omkom da han arbeidet for Hydro, hos Extruded Solutions i Ungarn, i november 2018. Samtidig kunne 77 av våre anlegg rapportere at de ikke hadde hatt noen skader i 2018. Det viser at halvparten av alle våre produksjonsanlegg ikke bare tror at null skader er mulig – de oppnår det faktisk og viser vei for andre.

Forskjellen mellom null skader og en alvorlig skade kan ofte måles i millimeter, eller i millisekunder. Vi må bli flinkere til å lære av alle hendelser, dele det vi har lært av selskapets beste praksis og de kollegene som gjør det best. Vi må fokusere på å forebygge dødsulykker og alvorlige skader – og alltid ha et mål om å gjøre arbeidsplassen sikrere.

Våre ansatte er Hydros aller viktigste ressurs, og jeg vil gjerne få takke alle våre 35 000 engasjerte medarbeidere for at de løser utfordringene og griper mulighetene slik at Hydro oppnår sterkere resultater og forbedrer seg.

Vi er involvert i hele verdikjeden for aluminium og det gir oss fordeler som våre globale konkurrenter ikke kan vise til. Ved å spore alle trinn i verdikjeden kan vi dokumentere og fremlegge alt om vår bærekraftpraksis. Som en del av det å ta ansvar, og for å bidra til en bærekraftig utvikling, har vi deltatt i arbeidet med å utvikle standardene i Aluminium Stewardship Initiative. En del Hydro-anlegg har allerede oppnådd sertifisering, og vi er i rute med vår plan om å oppnå sertifisering i hele verdikjeden for aluminium fra gruve til gjenvinning i løpet av de kommende månedene.

Hydro har undertegnet FNs Global Compact og Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). Hydro var også med på å grunnlegge World Business Council for Sustainable Development og vi er medlem av International Council on Mining and Metals (ICMM). Hydro ble utpekt som en leder i aluminiumsektoren i 2018 på Dow Jones Sustainability Indices og er inkludert i FNs Global Compact 100 og FTSE4Good list.

Teknologi og bærekraft

Hvis den globale klimaendringen er vår største utfordring, er det teknologiske fremskrittet vår største mulighet.

Vi tøyer naturlovenes grenser for å oppnå en energieffektiv elektrolyse. Vi utnytter digitalisering, stordata og kunstig intelligens for å optimere og automatisere prosesser. Vi utvikler spesifikke aluminiumegenskaper på atomnivå for å skape nye produkter og løsninger som reduserer utslippene i brukerfasen.

Kort sagt utnytter vi de unike kvalitetene til aluminium slik at vi kan håndtere både den største trusselen og den største muligheten i vår tid.