Skip to content

Vår tilnærming

Aluminium er fremtidens metall, med unike iboende egenskaper og uendelige bruksområder og designmuligheter.

Recyclable aluminium

For å bygge elbilene, vindmøllene og de elektriske fergene vi trenger for en fremtid med lavere karbonavtrykk, behøver vi materialer. Ikke bare en større mengde materialer, men mer bærekraftige materialer - som er etisk fremskaffet, produsert med lave utslipp, som kan gjenvinnes og som varer lenger. Vi tror at aluminium spiller en viktig rolle for å imøtekomme disse behovene.

Hver dag prøver vi å gjøre aluminium til en del av løsningen for de store utfordringene i vår tid. Utfordringer som klimaendringer. Å være et ledd den lange verdikjeden av aluminium gir oss fordeler som ikke kan matches av våre konkurrenter. Vi har muligheten til å påvirke produksjonen fra første steg. Ved å spore hvert trinn underveis, er vi i stand til å dokumentere og være transparente om vår bærekrafts­praksis.

Mennesker, planeten, produkter

Vi har utviklet en mer helhetlig tilnærming til bærekraft, og lansert et sett med ambisjoner for å redusere vår egen miljøpåvirkning og utslipp i produksjonen. Vi skal utvikle grønnere produkter som hjelper våre kunder med å designe mer bærekraftige løsninger og gjøre en positiv forskjell ved å styrke lokalsamfunnene og våre .

  • Vår nye klimastrategi - «30 innen 2030» - krever 30% reduksjon av egne CO2-utslipp i hele verdikjeden til aluminium innen 2030. Vi vil gjøre dette gjennom grønnere innkjøp, grønnere produksjon og grønnere produkter.
  • En ny miljøstrategi (som ennå ikke er ferdigstilt) for 2030 vil adressere bransjens viktigste miljøutfordringer. Den vil først og fremst legge vekt på på fortsatt rehabilitering ved bauksittgruven vår i Para, Brasil, redusere fotavtrkket fra gruveavfall og bauksittrester, resirkulere avfallet fra omforing av elektrolysecellen (SPL), og halvere utslippene til luft av ikke- klimagasser (SO2, NOx og partikler).
  • Gjennom vår strategi for sosial bærekraft legger vi vekt på dialog med lokalsamfunnet, og utdanning, samtkapasitetsutvikling for 500 000 mennesker. Vi erkjenner at vi bare kan lykkes hvis lokalsamfunn og partnere rundt oss også lykkes.

Lønnsomhet og bærekraft

Det er etiske grunner for å bidra til å få industrien videre til en mer bærekraftig vei mot fremtiden. Det skylder vi fremtidige generasjoner, som bør arve muligheter, ikke problemer. Det er en del av vårt DNA - og oppdrag - å bidra til levedyktige samfunn.

Redusert risiko, et bedre forhold til lokale interessenter og naboer, bedre ressurseffektivitet og nye markedsmuligheter indikerer at å investere i «mennesker, planeten og produkter» har en oppside, og ikke er en plikt.

Vi har et godt utgangspunkt, inkludert en høy andel fornybar energi, teknisk ekspertise på tvers av verdikjeden og en kultur for innovasjon og produktutvikling i samarbeid med våre kunder.

Vi opplever allerede stor interesse for de nye, grønnere produktene REDUXA og CIRCAL, med et dokumentert lavt karbonavtrykk og rekordhøyt resirkulert innhold av brukt metallskrap.

Og vi planlegger også å skifte energikilde ved aluminaraffineriet Alunorte. Dette gir en en betydelig reduksjon av klimagasser og andre utslipp til luft, som går hånd i hånd med en veldig forsvarlig forretningsmulighet.

En byggestein i det moderne samfunn

Aluminium er en viktig byggestein for den sirkulære lavkarbon-økonomien.

Aluminium er lett. Det reduserer energiforbruket og utslippene av klimagasser når det brukes i transport, bygg, emballasje og andre bruksområder. Den er 100% fornybar. Gjenvinning krever bare 5% av energien som trengs for å produsere metallet første gang. Og aluminium varer. Styrken, fleksibiliteten og levetiden gjør det til et mer bærekraftig materiale enn alternativer, med produkter som varer i generasjoner.

Å kontinuerlig forbedre fotavtrykket av å produsere aluminium er ikke bare et etisk ansvar, vi ser også at det også er en kommersiell mulighet.

Kort sagt, vi tror at vår fremtidige lønnsomhet avhenger av vår evne til å sikre fremtidig bærekraft.