Skip to content

Samfunnsutvikling

Vi streber hele tiden etter å gjøre en positiv forskjell i samfunnene vi er en del av. Dette er integrert i vårt formål, verdier og forretningsstrategi.

two men inspecting cucumber plants

Vi har som mål å bidra til utviklingen av lokalsamfunn fordi det er riktig, og fordi vi bare kan lykkes som et selskap hvis samfunnene rundt oss også lykkes.

Vår forpliktelse til internasjonalt anerkjente menneskerettigheter gir plattform for vår tilnærming og initiativer.

Vi har forpliktet oss til å bidra til kvalitetsutdanning og kapasitetsbygging for 500 000 mennesker i samfunnene våre og for forretningspartnere fra 2018 til slutten av 2030. Du kan lese mer om status for denne forpliktelsen i vår årsrapport.

Vi tror på aktivt engasjement og deltakelse i samfunnene vi er en del av. Gjennom åpen og transparent dialog og kollektiv handling med våre interessenter utvikler vi sosiale prosjekter og tiltak som tar sikte på å gjøre en positiv forskjell og bygge tillit ved å fremme sosial endring.

Med virksomhet i 40 land, må vår tilnærming til samfunnsutvikling være tilpasset lokale behov. Interessentdialog og sosioøkonomiske analyser hjelper oss å identifisere vår påvirkning og kravene som stilles lokalt.

Våre sosiale prosjekter og tiltak er knyttet til våre tre strategiske områder:

  • Bidra til kvalitetsutdanning
  • Fremme anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Styrking av lokalsamfunn og institusjoner gjennom kapasitetsbygging

Utdanning

I samfunn og land med sterke utdanningsinstitusjoner tilbyr vi utdanningsprogrammer innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Vi støtter også lokalsamfunn gjennom lærlingprogrammer der lærlinger kan utvikle praktiske yrkesferdigheter på våre lokale fabrikker. Gjennom investeringer i forskning og utvikling bidrar vi til  å styrke lokale forskningsinstitusjoner og universiteter i samfunnene.

Der utdanningsinstitusjonene er mer skjøre, bidrar vi til kvalitetsutdanning i grunnskolen. Dette inkluderer å tilby opplæring for lærere, samt skoleprogrammer som er rettet mot å øke kvaliteten på utdanningen.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi søker å øke inntektsmulighetene for mennesker i lokalsamfunn hvor tilgang til anstendig arbeid er begrenset. Vi gjør dette gjennom sosiale prosjekter som legger vekt på entreprenørskap, inntektsgenerering ved bruk av tilgjengelig areal og ressurser, styrking av lokale stillingsutvalg, arbeidsnettverk og arbeidsinstitusjoner, integrering av arbeidere, utvikling av leverandører eller lignende.

Eksempler på prosjekter inkluderer  flyktningintegrasjonsprogrammet på vårt Grevenbroich-anlegg i Tyskland, og entreprenørskapsprogrammet Embarca, landbruksutviklingsprogrammet Amesa og leverandørutviklingsprogrammet i Brasil.

Styrking av institusjoner

Vi søker å være en god nabo og engasjert partner for lokale institusjoner i alle samfunn vi er en del av. Vi støtter utvikling og bygging av sterke sivile og samfunnsinstitusjoner der det er behov for det. For å gjøre dette jobber vi for å styrke samfunnets medlemmer, institusjoner og organisasjoner som opererer i samfunnet. I tett samarbeid med alle relevante interessenter tilbyr vi relevant kapasitetsbygging og opplæring.

Foreløpig er vårt mest omfattende initiativ for å styrke lokalsamfunn Sustainable Barcarena Initiative. Initiativet er en uavhengig plattform for bærekraftig utvikling i Barcarena i Nord-Brasil. To av våre største anlegg i Brasil, Alunorte og Albras, ligger begge i Barcarena. Initiativet vil bli satt opp som en egen juridisk enhet med egen organisasjon, sponset av, men uavhengig av, Hydro. For implementeringen har Hydro ansatt uavhengige tilretteleggere med bred erfaring innen konfliktløsning og tilrettelegging av komplekse prosesser med mange interessenter.

Bærekraft kontakt oss cta