Skip to content

Lokalsamfunn

Vi etterstreber alltid å gjøre en positiv forskjell for de samfunnene som vi er en del av. Dette er en integrert del av vårt formål, våre verdier og vår forretningsstrategi.

two men inspecting cucumber plants

Vi har som mål å bidra til utviklingen av lokalsamfunnene fordi det er rett, og fordi vi kun kan lykkes som selskap hvis lokalsamfunnene rundt oss også lykkes. For oss betyr det at vi særlig prioriterer å:  

  • Bidra til utdanning av god kvalitet 
  • Fremme anstendig arbeid og økonomisk vekst 
  • Styrke lokalsamfunn og institusjoner gjennom kapasitetsoppbygning 

Vi forplikter oss til å følge internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og dette utgjør en plattform for vår tilnærming og våre initiativer. Alle mennesker har rett til grunnleggende rettigheter og friheter. Dette gir oss et solid rammeverk for å vurdere risikoer og muligheter – i både industriland og utviklingsland.  

Vi kan kun oppnå våre ambisjoner gjennom partnerskap med mennesker og lokalsamfunn. Med transparent dialog og samarbeid kan vi ha en positiv innvirkning – og dermed skape tillit og fremme sosial endring.  

Vi har forpliktet oss til å bidra til kvalitetsutdanning og kapasitetsoppbygning for 500 000 mennesker i våre lokalsamfunn og for forretningspartnere fra 2018 til utgangen av 2030.