Skip to content

Miljø og klima

Vi har forpliktet oss til å minimere og begrense våre utslipp, og til å bli karbonnøytrale i et livssyklusperspektiv innen 2020.

lighthouse in storm

Produksjon av aluminium har en påvirkning på miljøet: lokalt der vi driver virksomhet og på det globale klimaet på grunn av utslipp av drivhusgasser. De viktigste ressursene for vår produksjon er bauksitt, energi og vann. Som et ledende fullt integrert aluminiumselskap er det vårt ansvar å drive virksomheten på en miljøbevisst måte.  

Ved kontinuerlig å forbedre måten vi produserer aluminium på, prøver vi å minimere den påvirkningen som våre aktiviteter har på miljøet, spesielt når det gjelder biologisk mangfold, vannforvaltning og klimaendringer.

Klimastrategi

Vårt mål er at vi skal være karbonnøytrale i et livssyklusperspektiv innen 2020. Vår klimastrategi er basert på et enkelt prinsipp: Vi skal spare inn minst like store karbonutslipp som vi genererer. Dette skal vi gjøre ved å:  

  • øke vår gjenvinningskapasitet
  • redusere utslippene fra vår egen produksjon og   
  • levere aluminium til segmenter der det gir størst fordeler i et klimaperspektiv.  

Les vår klimastrategi 

Miljøstrategi 

Vår strategi er å minimere miljøpåvirkningen fra vår virksomhet i hele verdikjeden for aluminium. Målet er å begrense utslippene til jord, vann og luft, bevare det biologiske mangfoldet og redusere avfallsmengdene. For å oppnå dette overvåker, identifiserer og reduserer vi miljørisikoer gjennom hele levetiden til våre produksjonssteder.