Skip to content

Våre resultater

Vårt mål er å skape et mer bærekraftig samfunn ved å utvikle naturressurser til produkter og løsninger på innovative og effektive måter. Vi etterstreber å bygge bro mellom bærekraft og forretningsvirksomhet, og vi har et sett av ytelsesområder der vi måler vår progresjon. Det er dette vår ikke-finansielle rapportering handler om.

man working in toolshop