Skip to content

Yrkesmessig helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet for de som arbeider for oss, og de som påvirkes av våre aktiviteter, er vårt første og viktigste ansvar.

woman dressing man in hazmat suit

Vi arbeider for å ivareta og forbedre helsen til selskapets arbeidsstyrke, entreprenører og de lokalsamfunnene der vi opererer. Vi gjør vårt ytterste for å kunne tilby en arbeidsplass der folk kan arbeide uten å bli skadet, og for at våre installasjoner ikke skal påføre skader på de nærliggende lokalsamfunnene. 

Vår tilnærming til å forbedre sikkerheten på arbeidsplassene er basert på risikostyring, lederkvaliteter og engasjement blant de ansatte. For å unngå alvorlige skader har vi implementert flere kontrollsystemer, og i våre retningslinjer for forebygging av dødsulykker fremhever vi sju emner: 

  • Strømisolering
  • Fallsikring
  • Mobilt utstyr 
  • Overhengende kraner  
  • Arbeid i trange områder 
  • Sikkerhet for smeltet metall
  • Entreprenørstyring 

Sunne og sikre arbeidsforhold er anerkjent som en menneskerettighet og står høyt på dagsorden hos Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Verdens helseorganisasjon (WHO).