Skip to content

Hydro Energi Vigelandsfoss AS

Kraftverket Vigelands Brug ligger vegg i vegg med Vigeland metallraffineri, som produserer aluminium med svært høy renhetsgrad. Kraftverket sørger dermed for at raffineriet har jevn tilgang på kraften som trengs i produksjonen.

aerial view of  the Hydro Vigelandsfoss dam

Did you know?

  • Number of employees: 5
  • Began production: 1907
  • Production: 186 GWh annually
  • Products/specialties: Hydropower

Vigelandsfoss ligger ved elven Otra i Agder, og fallhøyden som utnyttes er på 19,5 meter. Otra er en av Norges mest regulerte elver, og det er i alt 11 andre kraftverk i tillegg til Vigelandsfoss som ligger langs de 245 kilometerne.

Adresse

Hydro Energi Vigelandsfoss AS

Vigeland Brugs vei 28

N-4708 Vennesla

Norway

+47 38 15 09 18
+47 38 15 09 00