Skip to content

Vigelandsfoss ligger ved elven Otra i Agder, og fallhøyden som utnyttes er på 19,5 meter. Otra er en av Norges mest regulerte elver, og det er i alt 11 andre kraftverk i tillegg til Vigelandsfoss som ligger langs de 245 kilometerne.