Skip to content

Batterier

Forretningsenheten Batteries i Hydro Energi har som mål å bygge ny bærekraftig batteriindustri i Europa, gjennom aktive investeringer i batteriverdikjeden. Dette er del av Hydros strategi frem mot 2025 om å vokse innen fornybar energi og energiløsninger.

Norges første resirkuleringsanlegg for elbilbatterier i Fredrikstad

Hydro Batteries har investert i ulike satsinger innenfor batteri- og energilagring siden 2017.

Hydros erfaring med å utvikle industrier basert på fornybar kraft er grunnlaget for vår batterisatsing. Våre investeringer har fokus på aktivt eierskap, og vi ønsker å inngå partnerskap som kombinerer høyt verdiskapingspotensial med muligheten til å lære og bidra som aktiv eier. Vi investerer sammen med komplementære industrielle og finansielle partnere, og vi har tilgang til Hydros teknologiske og operasjonelle ekspertise. Dette bruker vi for å støtte industrialiseringen av innovative løsninger i selskapene vi investerer i. Våre investeringer har god progresjon og vi har et betydelig vekstpotensial fremover.

Etterspørselen etter en mer bærekraftig europeisk verdikjede for batterier øker, og vi forventer en sterk vekst i det globale batterimarkedet som følge av elektrifisering av bilindustrien. Norge og Hydro Batteries er godt posisjonerte til å ta markedsandeler. Vårt dedikerte batteriteam skal bygge kompetanse og aktivt utvikle Hydros batterifotavtrykk. Nå investerer vi 0,5 – 1 milliard NOK årlig.

2030 Strategi

Hydro Batteries retter seg inn mot vekst i bærekraftige batterimaterialer. Industrialisering og skalering av resirkulering og anodematerialer er hovedfokuset fremover. Å sikre nok råmateriale for å lykkes med det grønne skiftet er en stor utfordring for Europa, og Hydro er i en sterk posisjon for å kunne bidra inn i dette arbeidet. Økt etterspørsel etter en mer bærekraftig verdikjede understreker viktigheten av resirkulering og gjenbruk av batterimaterialer på en ansvarlig måte. Resirkulering av batterier er også nødvendig for å kunne oppfylle fremtidig europeisk lovgivning på resirkulering For å støtte opp under strategien om vekst innen bærekraftige batterimaterialer vil vi også jobbe med FoU og investeringer i nye teknologier. Vi vil også fortsette å utvikle batterisatsinger innenfor maritim sektor gjennom Corvus.

Hydrovolt, et selskap eid i fellesskap av Northvolt og Hydro, har startet kommersiell produksjon ved Europas største gjenvinningsanlegg for elbilbatterier i Fredrikstad. Den helautomatiske prosessen gjør at opptil 95 % av materialene kan gjenvinnes fra batteriene, inkludert plast, kobber, aluminium og «svart masse» (black mass), et stoff som inneholder metaller av nikkel, mangan, kobolt og litium. Den svarte massen vil bli levert til Northvolt for videre resirkulering. Aluminiumet vil bli sendt til Hydro og bli omdannet til nye aluminiumprodukter.

Vianode (eid 30% av Hydro) har som mål å løse utfordringen med betydelig kapasitetsmangel på grafittmaterialer frem mot 2030. Grafittmaterialene fra Vianode er produsert med opptil 90 prosent lavere CO2-utslipp enn dagens standardmaterialer, og har som mål å levere batterimaterialer til 2 millioner elbiler per år innen 2030. 

 

Bærekraftige batterimaterialer

Batteriverdikjeden står overfor en rekke utfordringer knyttet til høye kostnader, samt miljømessige og sosiale krav for utvinning og anskaffelse av mineraler og metaller. Bærekraft står helt sentralt i Hydro Batteries sin 2030-strategi, og våre bærekraftsambisjoner er en drivkraft for Hydro og Hydro Batteries konkurranseposisjon i tiden fremover. Vi har et mål om å være industrielt ledende på feltet, med klare målsetninger og krav på klima, miljø og sosial bærekraft. Våre bærekraftsprinsipper guider vårt arbeid og er grunnleggende for hvilke investeringer vi velger og hvordan vi følger opp leverandørkjedene. Se våre ambisjoner og mål under.

Requirements&Targets.png* For scope 1, 2 and 3 emissions, raw materials, but not remaining fossil fuel in user phase

Hydrovolt

 • Europas største fabrikk for batteriresirkulering, skalerer opp produksjonen
 • Kapasitet på 12,000 tonn batteripakker årlig
 • Gjenvinner opp til 95% av batteripakkene
 • Joint venture (50/50) med Northvolt
 • Jobber med ekspansjon til Europa
 • Aluminiumen blir resirkulert av Hydro
 • Hydrovolt

Hydros rolle

 • Grunnlegger og del-eier siden 2020
 • Styremedlem og industriell partner

 

Vianode

 • Vianode produserer syntetisk grafitt med opptil 90% lavere CO2-utslipp enn dagens standardmaterialer
 • Første fabrikk i Norge vil ha 100 ansatte og produsere batterimaterialer for mer enn 20 000 elektriske biler årlig innen 2024
 • Viktig bidragsyter for å sikre Europa tilgang på mer kritiske materialer i det grønne skiftet
 • Synthetic Graphite Manufacturers | Vianode

Hydros rolle

 • 30% eierandel fra 2022
 • Styremedlem og industriell partner

Corvus Energy

Hydros rolle

 • 24.1% eierandel
 • Vært med på reisen fra tidlig start i 2017
 • Styremedlem og industriell partner

Northvolt

Northvolt.jpg

  • En av Europas største battericelleprodusent
  • 2030: mål om å levere batterier med 10 kg CO7KWh, rundt 90 prosent lavere enn konvensjonelle celler
  • 2030: mål om 150 GWh årlig celle output
  • Northvolt - the future of energy | Northvolt

Hydros rolle

 • Del-eier siden 2019
 • ~1% eierandel
 • Plass i advisory board