Skip to content

Hydro Rein

Hydro Rein tilbyr fornybare energiløsninger for en mer bærekraftig industri.

Siden 2015 har Hydro bidratt til utvikling og kommersiell risikoeliminering ("de-risking") av 2.5GW grønne vindprosjekter i Norge og Sverige med lang tidshorisont. Vi har konvertert vindkraftproduksjon til bruk for Hydro Aluminium Metal. I 2020 overtok Hydro Energy operatørskapet ved Norges nest største vindpark, Tonstad Vindpark (208 MW). Vi har også sett på og utviklet prosjekter for bruk av batterier ved Hydros anlegg, med sikte på å etablere lagringskapasitet for å unngå toppene av kraftprisene og tariffer.

Med etableringen av Hydro Rein intensiverer Hydro sin innsats for å hjelpe industrien med å takle klimaendringene. Nylig har Hydro Rein fått på plass en betydelig portefølje av vind- og solprosjekter for langsiktig strømforsyning til Hydros anlegg. Vi ser også etter muligheter utenfor Hydro-porteføljen og utvikler energiløsninger for å hjelpe industrien med styring og optimalisering av energiforbruk og -lagring.

Vi jobber agilt og utnytter Hydros over 100 år med kompetanse på fornybar energi og industriell utvikling. Vårt Hydro Rein-team har kompetansen og viljen til å utvikle prosjekter, tjenester og løsninger som gjør en forskjell for våre kunder og samfunnet de er en del av.

Skal vi takle klimaendringene, spiller overgangen fra fossile til fornybare energisystemer en viktig rolle. Vi har evnen til å hjelpe industri med å få tilgang til rimelig, renere energi på en ansvarlig og bærekraftig måte, og hjelpe dem med å optimalisere strømforbruket og redusere fotavtrykket.
– Olivier Girardot, leder for Hydro Rein