Skip to content

Lettere, sikrere og gjenvinnbare biler

Reduksjon av utslipp er svært viktig for bilindustrien. Med aluminium kan man lage lettere biler uten at det går utover sikkerheten.

Driving on the road

Aluminiumkomponenter for alle kjøretøy

Vi designer og fremstiller aluminiumkomponenter og produserer halvfabrikata for personbiler og nyttekjøretøy.

Blant våre komponenter og systemer er karosserideler, takrailer, stolskinner og setekomponenter, pyntedeler, strukturelle deler og komponenter, drivstoffsystemer og motorprodukter, sikkerhetsdeler, radiatorer, bremserør, luftkjølere, batteribokser, rør for varmevekslere, støpelegeringer, plater og ekstruderte komponenter for videre bearbeiding med mer.

Din aluminiumpartner

Vi tilbyr unike kunnskaper innenfor forskning og utvikling, inkludert utvikling av sterke legeringer, med anvendte produksjonsferdigheter innenfor bøying, maskinbearbeiding, sammenføyning, overflatebehandling og montering. Våre høypresisjons halvfabrikata garanterer effektivitet og ytelse i produksjonsprosessene dine og i bilen.

Vi samarbeider med ledende produsenter og leverandører i Nord-Amerika, Europa og Asia. Vi fungerer som rådgivende ingeniører og din produksjonspartner, og vi benytter teknologier for ekstrudering og valsing av aluminium i strukturelle anvendelser og til varmeoverføring.

Nå som bilindustrien skifter ut stål og kobber med aluminium, er vi din partner.

Hvorfor aluminium i biler?

  • Aluminium er lett, sterkt og har utmerkede egenskaper for energiabsorpsjon
  • Ved å velge aluminium får man lettere biler med lavere drivstofforbruk og mindre utslipp
  • Aluminium gjør biler sikrere, muliggjør design for demontering og er 100 prosent gjenvinnbart