Skip to content

Utbytte

Hydros utbyttepolitikk er på sikt å utbetale 40 prosent av nettoinntektene som ordinært utbytte over syklusen til våre aksjonærer. Utbyttepolitikken har et gulv på NOK 1,25 per aksje.

Tilbakekjøp av aksjer eller ekstraordinære utbytteutbetalinger vil komme i tillegg til ordinært utbytte i perioder med gode resultater, forutsatt at konjunkturene på råvaremarkedet og eventuelle kapitalbehov for framtidig vekst tillater det. Utbetalingen skal reflektere Hydros mål om å gi sine aksjonærer en konkurransedyktig avkastning i forhold til alternative investeringer i sammenliknbare selskaper.

I perioder med sterk inntjening vil vi vurdere å benytte tilbakekjøp av aksjer i tillegg til ordinærutbyttebetaling. Slike vurderinger vil bli gjort i lys av selskapets alternative investeringsmuligheter og finansielle situasjon.

År

Resultat per aksje (NOK)

Utbytte per aksje i kroner (NOK)

Dato foreslått

Dato vedtatt

Dato utbetaltt

2018

2.08

1.25

2019-02-07

2019-05-07

2019-05-16

2017

4.30

1.75

2018-02-16

2018-05-07

2018-05-18

2016

3.13

1.25

2017-02-09

2017-05-03

2017-05-12

2015

0.99

1.00

2016-02-17

2016-05-02

2016-05-12

2014

0.39

1.00

2015-02-11

2015-05-06

2015-05-18

2013

(0.45)

0.75

2014-02-12

2014-05-07

2014-05-19

2012

(0.65)

0.75

2013-02-12

2013-05-08

2013-05-23

2011

3.41

0.75

2012-02-16

2012-05-08

2012-05-22

2010

1.33

0.75

2011-02-16

2011-05-05

2011-05-18

2009

0.25

0.50

2010-02-17

2010-05-04

2010-05-18

2008

(3.04)

-

-

-

-

2007

7.20

5.00

2008-02-18

2008-05-06

2008-05-19

2006

14.00

5.00

2007-02-19

2007-05-08

2007-05-21

2005

12.50

4.40

2006-02-14

2006-05-09

2006-05-23

2004

9.90

4.00

2005-02-15

2005-05-03

2005-05-24

2003

8.50

2.20

2004-02-16

2004-05-11

2004-05-28

2002

6.80

2.10

2003-02-10

2003-05-07

2003-05-22

2001

6.10

2.00

2002-02-11

2002-05-02

2002-05-22

2000

10.68

1.90

2001-02-12

2001-05-02

2001-05-21

1999

2.78

1.60

2000-02-14

2000-04-26

2000-05-18

1998

3.28

1.50

1999-02-15

1999-04-22

1999-05-19

1997

4.54

1.50

1998-02-16

1998-04-23

1998-05-19

1996

5.42

1.40

1997-02-24

1997-04-21

1997-05-22

1995

6.24

1.20

 

1996-04-29

1996-05-23

1994

3.58

0.85

 

1995-05-02

1995-05-23


Resultat per aksje og utbytte per aksje har blitt omarbeidet for å reflektere aksjesplitten hvor Hydro-aksjen ble delt i fem med effektiv dato 10. mai 2006 for ordinære aksjer og 25. mai 2006 for American Depositary Receipts.