Skip to content

Årsrapport 2020

Som et globalt energi- og aluminiumselskap er Hydro forpliktet til å bygge næringer som betyr noe og skape verdier ved å ta en ledende rolle i det grønne skiftet.

6.051MNOKUnderliggende EBIT7,7BNOKFri kontantstrøm138.118MNOKDriftsinntekter1,25Underliggenderesultat per aksje34.00040Land2,7Skader permillion arbeidstimer8,95MTCO2eKlimagassutslippAnsatte

Styrket ut av et ekstraordinært år

Brev til aksjonærer
Konsernsjef Hilde Merete Aasheim
Konsernsjef Hilde Merete Aasheim

Hydro årsrapport 2020

Report title