Skip to content

Årsrapport 2021

I løpet av 2021 har Hydro fortsatt gjennomføringen av sin strategi fram mot 2025, med å styrke selskapets posisjon på lavkarbonaluminium og videreutvikle forretningsmuligheter innenfor nye energiløsninger.

28 mrd. NOKJustert EBITDA10,5 mrd. NOKFri kontantstrøm18,6%Justert RoaCE5,4 NOKUtbytte per aksje31 00040Land0Antall dødsulykkerKlimagassutslipp– basert på eierandel(kategori 1 og 2-utslipp)Ansatte

Bærekraftig verdiskaping –industriutvikling som betyr noe for mennesker og samfunn

Brev til interessenter
Styreleder Dag Mejdell and konsernsjef Hilde Merete Aasheim
Styreleder Dag Mejdell and konsernsjef Hilde Merete Aasheim

Hydro årsrapport 2021

Report title