Skip to content

Listen under oppdateres jevnlig og inkluderer forvalterkonti. For liste over eiere som står bak forvalterkontiene ved årsslutt se avsnittet om aksjonærer i Hydros siste årsrapport

Vi mener denne tilnærmingen er i tråd med forventningen til Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) om å gjøre de reelle rettighetshaverne kjent.  

Staten er representert ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}