Skip to content

Vi ønsker mangfold

Vi tror at varierte og inkluderende team gjør det mulig å oppnå høyere innovasjonsnivåer, en læringskultur, bedre forståelse av kundene, regeletterlevelse og kulturell bevissthet.

Three Hydro employees at Karmøy, Norway

Vårt mål er å ha de rette prosessene, ferdighetene og ressursene på plass for å fremme mangfold og inkludering i alle deler av Hydro.

Som et globalt selskap representerer våre ansatte et bredt og variert spekter. Dette mangfoldet forbedrer vår evne til å handle i samsvar med The Hydro Way. Å arbeide med andre på en åpen og inkluderende måte, er et av våre viktigste kriterier. Du bør omfavne mangfoldet i både teamene og ledelsen på alle nivåer med hensyn til erfaring, alder, kjønn samt faglig og kulturell bakgrunn.

Kulturell bakgrunn, kompetanse, alder og kjønn gjør at vi tenker forskjellig, tilnærmer oss utfordringer på ulike måter og løser problemer ulikt. Når vi gjør det, tar vi bedre beslutninger og skaper nye muligheter. Disse forskjellene vil sikre bærekraft og bedre resultater.

Recommended for you