Skip to content

Personlig og profesjonell utvikling

Når vi skal utvikle selskapet vårt, må vi starte med å utvikle medarbeiderne våre. Vi tilbyr våre ansatte en rekke forskjellige programmer rundt om i verden for personlig og profesjonell utvikling.

Hydro employee

Enten du er en operatør, spesialist eller leder får du mulighet til å utvikle karrieren og utvide kompetansen din. 

Den viktigste læringen og utviklingen skjer på jobben sammen med ledere og kolleger, men vi tilbyr også en rekke profesjonelle utviklingsprogrammer og kurs som er tilpasset etter organisasjonens behov. I vårt Hydro Academy kan de ansatte se gjennom vår interne kurskatalog og finne kurs som er relevante for deres utviklingsbehov, inkludert lokal og global klasseromsundervisning, webcaster, e-læring, Leadership Library osv. 

Formet av deg gjennom engasjement og myndiggjøring 

My Way er Hydros prestasjons- og utviklingsprosess og den brukes av alle ansatte. Målet er å sikre at våre ansatte kan utnytte kompetansen sin slik at de presterer best mulig – både i dag og i fremtiden. I en strukturert dialog mellom lederen og medarbeideren utreder man følgende spørsmål: 

 • Hva forventes av meg? 
 • Klarer jeg meg bra? 
 • Hvordan kan jeg utvikle kompetansen min?  

Vi tror at medarbeidere som er engasjerte, har eierskap og føler seg myndiggjorte, er mer tilfredse og presterer bedre. 

Våre utviklingsprogrammer: 

 • Hydro Fundamentals: Gi nyansatte en innføring slik at de kan utvikle en forståelse av Hydros organisasjon og hovedprioriteter  
 • Young Professional Network Gathering: Introduser strategiske prosesser for nyutdannede som ansettes i selskapet 
 • New Leader in Hydro Program: Lær om roller og forventninger som leder, og øv inn og utvikle lederferdigheter 
 • Radical Collaboration Program: Skap en prestasjonskultur og relasjoner, og øv inn og utvikle lederferdigheter 
 • Hydro Professional Program: Støtt kompetanseutvikling og bygg nettverk på tvers av verdikjeden for våre mest talentfulle spesialister 
 • Hydro Mentor Program: Del kunnskap i organisasjonen og utvikle og behold de beste talentene 
 • Hydro Leadership Program: Skap en prestasjonskultur, og øv inn og utvikle lederferdigheter 
 • ES Executive program: Utvikle din personlige lederatferd og skaff deg kompetanse for lederroller 
 • Hydro Executive Program: Få innsikt i Hydros strategiske dagsorden og skaff deg kompetanse for lederroller 
 • Lokale programmer: Vi tilbyr også en rekke ulike lokale programmer og introduksjoner 

Recommended for you