Skip to content

Hydro er en av Norges største lærebedrifter med ca. 200 lærlinger inne til enhver tid. Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium - fremtidens metall.

Hvorfor velge Hydro?

For å gjøre deg i stand til å avlegge fagprøve og bli fagoperatør, vil du som lærling få en individuell utviklingsplan og oppfølgingssamtaler som er tilpasset ditt læreløp. Vi tilbyr også våre lærlinger kurs og sertifikater som er tilpasset den enkeltes opplæringsplan. Vårt mål er å gi våre lærlinger fast jobb etter læretiden, og derfor vil lærlinger som har tatt fagbrev stille langt fremme i køen når ledige stillinger skal besettes. 

Hva kan du forvente deg?

Vi tilbyr læreplasser på tvers av våre forretningsområder og lokasjoner i Norge. Noen av hovedelementene i læreprogrammet er:

  • 18 - 30 måneder
  • Praktisk arbeid kombinert med teoretisk forståelse – veksle mellom læring og verdiskapning 
  • Grundig introduksjonsprogram og oppfølging 
  • Individuell utviklingsplan tilpasset dine kompetansemål og fremdrift 
  • Tilbud om kurs og sertifikater tilpasset din opplæringsplan 
  • Tett oppfølging av veileder og faglig leder

Lærlinger får lønn etter egen tariff, samt gjeldende skift- og helgetillegg. Lønnen fastsettes som en prosentsats av startlønn for fagoperatører som stiger etter hvert som verdiskapingsperioden din øker. Våre lærlinger inngår også i bonusordningen og får utbetalt 50% av bonusutbetalingen til fagoperatør for den delen av opptjeningsåret lærlingen har vært i arbeid.

Som lærling hos oss vil du enten gå inn i en skiftordning eller arbeide dagtid. Skiftordningen kjennetegnes av mye arbeid i korte perioder, men til gjengjeld får du mye fri. Hvilken skiftordning du går inn i vil avhenge av hvilket verk og avdeling du jobber ved.

Dersom du får læreplass hos oss og ikke har tilhørighet i regionen, vil vi være behjelpelig med å finne hybel til deg, og kan dekke inntil 1500 kr av husleien per måned. 

Hvordan søker du?

Læreplassene våre lyses ut under "ledige stillinger" i januar hvert år. Det står spesifisert i annonsen hvilke lærefag det enkelte verk søker etter. Når du har funnet frem til den lokasjonen og lærefaget som passer deg, trykker du på "apply for this position" i stillingsannonsen og følger henvisningene i søknadssystemet. Rekrutteringsprosessen kan oppsummeres gjennom følgende steg:

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydros daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor lærlinger som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og handlinger.

Søk læreplass
Hør hva lærlingene gjør og hvorfor de gjør det.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}