Skip to content

Ønsker du et springbrett for din profesjonelle karriere i et globalt selskap? 

Hvis du nylig har fullførte din mastergrad eller ble uteksaminert i år, kan dette være din sjanse. 

Graduate Hydro Karmøy

Vi rekrutterer til mange spennende Graduate stillinger innen ulike spesialiseringer innen ingeniørfag, prosjektledelse, økonomi og teknologi. Hensikten med Graduate-programmet er å finne nye kollegaer med de rette ferdighetene, holdningene og drivkraften som gjør at de og Hydro lykkes i fremtiden. 

Hvorfor utvikle din karriere i Hydro?

Hydro er et globalt aluminium- og energiselskap med fokus på bærekraft basert i Norge. Vår virksomhet er forankret i mer enn hundre års erfaring innen teknologi og innovasjon. 
 
Mot 2025 er vår ambisjon å styrke vår posisjon som en ledende leverandør av lavkarbon-aluminium og å vokse innen fornybar energi. 
 
Hydro er et selskap som virkelig kan bidra til det grønne skifte. Vil du være med ​​på reisen? 

Young Professionals Hydro

Hva gjør en Graduate stilling i Hydro attraktiv?

For det første tilbyr vi en fast stilling hvor du vil være en del av et globalt selskap og en kultur basert på samarbeid, mangfold, inkludering og tilhørighet. 
 
Hydro Graduate Program er et strukturert onboarding-program utviklet for å gi deg med den kompetansen som trengs for å lykkes i stillingen, samt tilrettelegge for en langsiktig karriere i Hydro. Gjennom programmet vil du bli eksponert for ulike deler av organisasjonen, dette vil hjelpe deg med å bygge nettverk, bli kjent med virksomheten og utvikle nye ferdigheter og kompetanser. 
 
I Hydro er vi avhengige av ulike perspektiver for å løse oppgavene våre, det betyr at din mening verdsettes. I Hydro vil alle nyutdannede ha ulike oppgaver og ansvarsområder og du vil kunne påvirke din egen karrierevei med støtte og veiledning fra gode kolleger. Målet med programmet er ikke å gjøre alle deltakere like, men heller videreutvikle medarbeidere sine styrker og ferdigheter.   

Nøkkelelementer i det 12 måneder lange onboardingsprogrammet

 • Grundig introduksjonsprogram og oppfølging 
 • Onboardingssamlinger, så vel som lokal opplæring og seminarer 
 • Sosiale og profesjonelle samlinger med involvering fra ledelsen i Hydro  
 • Dedikert mentor/buddy gjennom programmet  
 • Unike muligheter til å bygge nettverk og sosiale bånd på tvers i organisasjonen 

Hvem ser vi etter? 

Vi tror du er nysgjerrig, trives med kontinuerlig læring og utvikling, og motiveres av å forstå og utvikle vår virksomhet i samarbeid med andre. 

Hydro Energy

Hvordan søke? 

Graduate stillingene våre publiseres på hydro.com og Facebook i september hvert år. Når søknadsfristen har gått ut, vil vi gjennomgå alle søknader nøye. Etter at evalueringsprosessen er fullført, vil kvalifiserte kandidater bli invitert til å gjennomføre følgende trinn i rekrutteringsprosessen: 

Etter søknad kommer eventuelt tester, deretter automatisert videointervju, caseoppgave, intervju, referanser, tilbud

Vær oppmerksom på at vi også har stillinger for nyutdannede som ikke blir lagt ut som en del av vårt Graduate Program. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på utlysninger på hydro.com. Hvis du ikke finner noen passende stillinger, kan du abonnere på ledige stillinger for å bli varslet så snart en passende mulighet dukker opp.

 

Om graduateprogrammet

 • Fast stilling
 • 1 års onboardingprogram
 • Grundig introduksjon og oppfølging
 • Nasjonale samlinger, samt lokal opplæring og konferanser
 • Dedikert buddy / mentor gjennom hele programmet

Fellesprogram med alle Hydro graduates

 • 2 felles samlinger fordelt på et år
 • Sosiale arrangementer
 • Nettverksbygging på tvers av Hydros lokasjoner

Anbefalt for deg