Skip to content

Begynnelsen

 Aluminiumets uendelige historie begynner på tegnebordet.  

stacks of grungy scrap aliminium

Selv en uendelig historie har en begynnelse, og aluminium kommer fra jordskorpen. Et rødaktig mineral kalt bauksitt utvinnes og bearbeides før det raffineres til et hvitt pulver. Dette pulveret kalles alumina (aluminiumoksid) og det lastes i store tankskip og fraktes rundt om i verden for bearbeiding.

Aluminium er et 100 prosent resirkulerbart materiale, og produksjon av gjenvunnet aluminium krever bare 5 prosent av den energien som går med til å produsere primæraluminium. Derfor må vi sørge for at alt forbruksavfall av aluminium returneres til kretsløpet. 

Chapter 1_Infographic_1.png

Nøkkelen til en sirkulær økonomi er å planlegge for produktenes livssyklus allerede på idestadiet. I tillegg må produktene lages av resirkulerbare materialer som varer lenger, og som kan tas fra hverandre og resirkuleres når de ikke lenger er i bruk.

Forbruksavfall av aluminium er som en ubegrenset energibank og det spiller en viktig rolle i fremtidens sirkulære økonomi.  For å vise deg hva vi mener, bestemte vi oss for å lage en stol med bærekraft som viktigste designkriterium.

Nærmere 75 prosent av alt aluminium som noensinne er produsert, er fremdeles i bruk. 

Aluminiumets evige liv

Fabrikkavfall er typisk aluminium som kommer fra produksjonsprosessen og aldri har vært brukt før det blir smeltet om på nytt.

Forbruksavfaller aluminium som allerede har levd et «liv» – kanskje i en vindusramme eller en brusboks – og som  resirkuleres og blir til noe nytt. De mest CO2-effektive resirkulerte aluminiumsproduktene er de som lages av forbruksavfall. 

 

Chapter 1_Infographic_2.png

Slik samarbeider ekspertene 

Hvor kommer Hydros aluminium fra?

Red bauxite rocks

Aluminium er et av de grunnstoffene det er mest av på jorden. Det ligger under bakken i områder rundt ekvator. 

Prosessen med å utvinne aluminium er svært energikrevende og iblant blir aluminium kritisert for ikke å være bærekraftig. Men det er viktig å se på hele livssyklusen til et produkt når vi beregner miljøpåvirkningen. For å anslå CO2-avtrykket til et materiale må vi ta hensyn til den energien som kreves for å produsere råmaterialet, materialets forventede levetid i bruk, påkrevd vedlikehold og om materialet kan gjenvinnes. Når vi legger sammen alt dette, er det få materialer som slår aluminium når det kommer til bærekraft. 

Aluminium er også høyt verdsatt for sin holdbarhet og styrke, noe som gjør at vi kan lage gjenstander som varer lenger. Den lave vekten er en av de viktigste egenskapene, fordi det gjør det mulig å lage lettere biler, mobiltelefoner og datamaskiner. Aluminium er spesielt gunstig i biler fordi du sparer drivstoff og reduserer karbonavtrykket.

I Hydro samarbeider vi tett med våre kunder for å sikre at det er mulig å gjenvinne de produktene vi lager. Vårt mål er at alt aluminium skal gjenbrukes for fremtidige generasjoner.   

Les mer om livssyklusen til aluminium her.