Skip to content

Gjenvinningen

Ved å resirkulere brukt aluminium verden over bidrar Hydro til den sirkulære økonomien.

Chapter 6 retouched.png

Ved hjelp av våre omsmeltingsanlegg, der vi sorterer og smelter om brukt og kassert aluminium, legger vi til rette for en mer sirkulær økonomi. I dag er mer enn halvparten av alt aluminium som vi bruker i vår produksjon, gjenvunnet. 

Se etter merket for Aluminium Stewardship Initiative

Hydro tar bærekraft på alvor. Vi sertifiserer anlegg i alle deler av verdikjeden vår i henhold til Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Det betyr at du kan stole på at vi vil hjelpe deg med å finne industriens mest bærekraftige materialer og løsninger.

ASI_logo_colour-01.png

En evig energibank   

Aluminium er som en energibank. Når metallet først er produsert, kan det resirkuleres i det uendelige, og gjenbruk av forbruksavfall av aluminium har et veldig lavt karbonavtrykk. 

Forbruksavfallet har allerede levd et «liv» – kanskje i en vindusramme eller en brusboks – og er så smeltet om slik at det kan bli til noe nytt. Fabrikkavfall er typisk aluminium som kommer fra produksjonsprosessen og ikke har vært i bruk. De mest CO2-effektive aluminiumsproduktene er dermed de som lages av forbruksavfall. 

En aluminiumekstrudering er i gjennomsnitt 15 til 20 år gammel når den kasseres. Etter at den er resirkulert får aluminiumet nytt liv. Omsmeltingsprosessen krever bare 5 prosent av den opprinnelige energien som ble brukt til å produsere primæraluminiumet. Aluminium beholder alle sine egenskaper under gjenvinningsprosessen, uansett hvor mange ganger det får nytt liv.  

Ved å gjenvinne 1 tonn aluminium sparer vi 6 tonn bauksitt og 9 tonn CO2-utslipp. Globalt reduserer vi CO2-utslippene med over 100 millioner tonn hvert år ved å gjenvinne aluminium. 

Slik designer du for gjenvinning

Hvordan kan du som industridesigner, arkitekt eller ingeniør designe og produsere for en sirkulær økonomi? Her følger tre punkter som det er verdt å vurdere: 

Det første du må gjøre, er å velge et bærekraftig materiale som kan gjenvinnes når produktet ikke lenger er i bruk. Et eksempel som ligger vårt hjerte nær er selvsagt aluminium, som er et bærekraftig materiale fordi det kan gjenvinnes og gjenbrukes. Det beholder alle sine egenskaper uansett hvor mange ganger det blir resirkulert, og i omsmeltingsprosessen kan man redusere energiforbruket med så mye som 95 prosent. 

Grunnen til dette er at metoden du velger vil ha mye si for om produktet ditt vil være enkelt eller vanskelig å gjenvinne. 

  • Likeartede materialer behøver ikke å skilles fra hverandre, dermed forbedrer du gjenvinningsraten. 
  • I produkter med kombinasjoner av ulike materialer vil de beste sammenføyningsteknikkene gjøre det enkelt og praktisk å demontere produktet og skille materialene fra hverandre før gjenvinning. Dette kan være mekaniske fester, inkludert bolter, skruer, smekklåser og skjøter.   

Det siste punktet du bør vurdere, er reparasjon og gjenbruk. Kan produktet ditt repareres? Av hvem? Kan du bruke produktet eller materialene om igjen?

Vil du lære mer? 
Hvis du er interessert i å lære mer om å designe med aluminium, ta kontakt med oss! Vi setter deg i kontakt med den rette eksperten.

Resirkulering starter ved tegnebrettet

Den største utfordringen for moderne produksjon er bærekraft. 

Altfor mange produkter kan ikke gjenvinnes på grunn av måten de produseres på. Det er enten umulig å ta dem fra hverandre eller for dyrt. 

Designere, ingeniører og produsenter må samarbeide om å lage produkter som har lengre levetid, og som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Ved å forstå materialenes egenskaper, klimaavtrykk og produksjonsprosesser, kan vi øke andelen bærekraftige produkter på markedet.