Skip to content

Hvor kommer Hydros aluminium fra?

Selv en uendelig historie har en begynnelse, og aluminium kommer fra jordskorpen. Et rødaktig mineral kalt bauksitt utvinnes og bearbeides før det raffineres til et hvitt pulver. Dette pulveret kalles alumina (aluminiumoksid) og det lastes i store tankskip og fraktes rundt om i verden for bearbeiding.

Red bauxite rocks

Aluminium er et av de grunnstoffene det er mest av på jorden. Det ligger under bakken i områder rundt ekvator. 

Prosessen med å utvinne aluminium er svært energikrevende og iblant blir aluminium kritisert for ikke å være bærekraftig. Men det er viktig å se på hele livssyklusen til et produkt når vi beregner miljøpåvirkningen. For å anslå CO2-avtrykket til et materiale må vi ta hensyn til den energien som kreves for å produsere råmaterialet, materialets forventede levetid i bruk, påkrevd vedlikehold og om materialet kan gjenvinnes. Når vi legger sammen alt dette, er det få materialer som slår aluminium når det kommer til bærekraft. 

Aluminium er også høyt verdsatt for sin holdbarhet og styrke, noe som gjør at vi kan lage gjenstander som varer lenger. Den lave vekten er en av de viktigste egenskapene, fordi det gjør det mulig å lage lettere biler, mobiltelefoner og datamaskiner. Aluminium er spesielt gunstig i biler fordi du sparer drivstoff og reduserer karbonavtrykket.

I Hydro samarbeider vi tett med våre kunder for å sikre at det er mulig å gjenvinne de produktene vi lager. Vårt mål er at alt aluminium skal gjenbrukes for fremtidige generasjoner.