Skip to content

Produksjonen

Slik forvandles alumina til aluminium.

Liquid aluminium being poured into a mold

Å gjøre alumina om til et allsidig og formbart metall er en kompleks og energikrevende prosess. Det er grunnen til at vi lager mesteparten av vårt aluminium med energi fra vannkraft. Vannkraft er fornybar energi som gjør at vi kan produsere den elektrisiteten vi trenger for å lage aluminium på en bærekraftig måte. Omtrent to tredjedeler av den energien som brukes i vår produksjon av primæraluminium, kommer fra fornybare kilder. 

Hvordan er CO2-utslippene fra aluminium basert på den energikilden som brukes til å lage metallet?

co2 emissions bar graph

For å raffinere alumina til aluminium trengs det tre ulike råmaterialer: elektrisitet, karbon og en elektrolytt. Elektrisiteten går mellom en katode og en anode som begge er laget av karbon. Anoden reagerer med oksygenet i aluminaen og danner CO2. Resultatet er flytende aluminium, som nå kan tappes fra cellene.  

Verdens grønneste aluminium

På et av våre anlegg på den norske vestkysten arbeider vi med en ny teknologi som vil gjøre aluminiumproduksjonen grønnere. På Hydros teknologipilot på Karmøy produserer vi aluminium med det laveste energiforbruket og de laveste utslippene i verden. 

Hydropower - the source of Hydro

Vi blir karbonnøytrale innen 2020

Hydro har et mål om å bli karbonnøytrale i et livssyklusperspektiv innen 2020, noe som betyr at vi skal spare inn minst like store karbonutslipp som vi genererer.

Dette skal vi oppnå ved å øke vår gjenvinningskapasitet, minske utslippene i vår egen produksjon og øke bruken av aluminium i biler for å redusere utslippene.