Skip to content

Real Business: Sirkulær lønnsomhet – hva skal til?

Nobels Fredssenter

NB: Arrangementet er dessverre utsatt på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Vi ser på mulighetene for å tilby dette seminaret som et webinar i stedet på et senere tidspunkt. Ny tid vil bli annonsert.


Det første seminaret handler om «European Green Deal» og den nye europeiske handlingsplanen for sirkulær økonomi. Vi stiller spørsmålet: Sirkulær lønnsomhet – hva skal til?

Målet med Green Deal er å omstille den europeiske økonomien med sikte på å gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Avtalen representerer en ny standard for næringsvirksomhet, og en ny handlingsplan for sirkulær økonomi vil bli presentert i mars 2020.

Real Business-seminar

Torsdag, 26. mars
8:00-10:00

Nobels Fredssenter
Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

+47 48301000

Vi skal sette fokus på:

  • Hva er utfordringer i overgangen til en sirkulær økonomi i Norge/Europa for din bedrift
  • Hva er overordnede virkemidler som er nødvendige for å legge til rette for en slik overgang.
  • Hvordan endre forbruksmønstre?
  • Hvordan skape nye markeder?