Skip to content

Solid resultatutvikling fortsetter

Hydro fortsetter den positive resultatutviklingen fra i fjor. Konsernet fikk et resultat etter skatt på 3.235 millioner kroner i årets første kvartal.

Forbedringen fra 2.451 millioner kroner i første kvartal i fjor reflekterer fortsatt høye olje- og gasspriser, høy dollarkurs og en betydelig resultatfremgang for Agri, heter det i pressemeldingen fra Hydro om kvartalsresultatet.

Driftsresultatet for første kvartal ble 7.445 millioner kroner, som er 716 millioner kroner høyere enn for første kvartal 2000. Driftsresultatet er også 672 millioner kroner høyere enn for fjerde kvartal 2000, justert for den positive engangseffekten knyttet til pensjon på 470 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor.

Resultatet per aksje utgjorde 12,40 kroner i første kvartal, mot 9,40 kroner i tilsvarende periode i 2000.

Flere gledelige trekk

- Også i første kvartal 2001 er det flere gledelige trekk i resultatutviklingen, sier generaldirektør Egil Myklebust. Igjen er det Agri som relativt sett har den største fremgangen med nær en fordobling av driftsresultatet til 919 millioner kroner. Forbedringsprogrammet "Hydro Agri Turnaround" ligger foran plan, og ambisjonene vil bli ytterligere skjerpet.

- Olje og Energi viderefører sitt høye resultatnivå fra 2000, drevet av fortsatt høye olje- og gasspriser. Men det er også verdt å merke seg at energidivisjonen i første kvartal oppnådde et driftsresultat på mer enn en halv milliard kroner, sier Myklebust.

- For Lettmetall-området ble resultatet betydelig forbedret i forhold til fjerde kvartal 2000 - selv om det er lavere enn første kvartal i fjor, som var preget av ekstraordinært høyt resultat fra handelsvirksomheten.

- Vi er tilfreds med resultatutviklingen, men opplever økt usikkerhet i noen av våre viktigste markeder knyttet til den økonomiske utviklingen i USA og Europa. Blant annet gjelder dette vår aktivitet overfor bilindustrien. Vi fortsetter med stor kraft arbeidet for å nå våre ambisiøse mål om kostnadsreduksjoner og produktivitetsforbedringer.

- Hydros soliditet er ytterligere forbedret og gir et godt grunnlag for videre verdiskaping, understreker Egil Myklebust.

 

Recommended for you