Skip to content

Årdal-kvinner viser vei

Aluminiumverket i Årdal trekker til seg flest kvinner av alle fabrikkene til Hydro. Med kvinnelig sjef, og med 19 prosent kvinneandel på verket og 36 prosent kvinner i ledergruppen, topper Årdal listen til Hydro.

– Man blir litt råere i kjeften. Men det går helt fint, humrer Ann Norunn Walaker til spørsmålet om hvordan det er å være kvinne på en arbeidsplass som er såpass mannsdominert.

Skiftarbeideren har operert sagen på støperiet i Årdal i 12,5 år og har over 22 år bak seg innenfor fabrikkportene i Årdal.

Best i Hydro

Og Walaker er ikke alene som kvinne på aluminiumverket i Årdal. Med 160 kvinner, i en total arbeidsstokk på 840 personer, topper Årdal listen over fabrikker med høy kvinneandel i Hydro.

– Det begynte som en sommerjobb. Og så var det naturlig å komme tilbake hit etter skolen og jobbe videre, forklarer Camilla Nordli.

30-åringen har nå 11 år bak seg som operatør i elektrolyseanlegget til Hydro Årdal. For tiden jobber hun dagskift som operatør og har vedlikehold og start av ovner som noen av sine primæroppgaver.

– Det er veldig mange damer som jobber på dagtid, og det er godt. Da har vi hverandre, sier hun. Til tross for at det likevel er en mannsdominert bransje hun jobber i, sier Nordli at hun trives godt på jobb.

– Det kan være mannsdominert, men du herdes. Det var litt uvant i begynnelsen, men man tilpasser seg de åtte til ti timene man er på jobb, så det går helt fint.

- Kjønn ikke relevant

Wenche Agerup har nettopp takket ja til en ny prosjektleder-stilling i Australia og forlater dermed stillingen som fabrikksjef i Årdal fra 1. januar neste år. Men inntil videre er hun den eneste kvinnelige fabrikksjefen på metallverkene til Hydro.

– Hvordan har det vært å være sjef for en arbeidsplass som tradisjonelt sett har vært veldig mannsdominert?

– Jeg var spent før jeg dro hit i forhold til hvordan jeg ble mottatt og hvordan det skulle gå. Men etter at jeg kom hit har jeg ikke tenkt på det. Det har gått veldig bra. Kulturen her tilsier at det er greit; man legger vekt på andre ting enn hvilket kjønn man har. Det er resultatene som teller, sier Agerup.

Agerup mener det er viktig med kjønnsbalanse i alle ledd av organisasjonen.

– Det er med på å gi en arbeidsplass flere perspektiver og representere et mangfold. Det gir bedre trivsel og bedre prestasjoner for et team å jobbe i et miljø med blanding av både kjønn, alder og bakgrunn, sier hun.

Recommended for you