Skip to content

Cecilie Ditlev-Simonsen slutter i Hydro

Cecilie Ditlev-Simonsen fratrer sin stilling som konserndirektør i Hydro. Dette opplyser styreleder Elisabeth Grieg, som på vegne av Hydro har inngått avtalen med Ditlev-Simonsen. Grieg uttaler at hun er glad for at partene har funnet frem til en omforent løsning.

Cecilie Ditlev-Simonsen er fritatt for arbeidsplikt. I oppsigelsestiden vil hun stå til disposisjon for selskapet i rimelig omfang. Etter en oppsigelsestid på 6 måneder, vil hun få en lønnsgarantiperiode på 11 måneder med fradrag for annen skattepliktig inntekt og godtgjørelse. 


Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Pressekontakt
Inger Sethov
+47 22532036
+47 95022359
inger.sethov@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you