Skip to content

Et rødt punkt for innovasjon

- Hailo forbindes med aluminium og aluminium med Hailo - og dessuten med det røde merket. Den karakteristiske logoen er uhyre viktig for oss, sier innkjøpssjef Ulrich Weigel.

Det tyske selskapet med hovedkontor og produksjon i hessiske Haiger er kjent blant forbrukere som trenger stiger, gardintrapper, avfallsbeholdere, systemløsninger for kjøkken, strykebrett og andre forbruksartikler for husholdninger.

Produktene fra Hailo er gjennomgående preget av moderne design med rene linjer, funksjonalitet og smarte tekniske løsninger.

For hos Hailo innebærer innovasjon mer enn et slagord. Faktisk baserer bedriften seg på at 15 prosent av omsetningen til enhver tid kommer fra nye produkter. - Det er iallfall målsetningen, sier Friedrich-Ernst Weller, som leder Hailos innovasjonsteam.

- Vi har også gjort innovasjon til et felles anliggende, hvor alle våre vel 550 ansatte får anledning til å delta med idéer. Selve idéskapingsarbeidet har vært organisert i team, noe som har vist seg å være meget fruktbart, sier Weller.

Fører an

Hailos historie kan vise til flere kjente og kjære produkter, hvor bedriften har vært banebrytende. Strykebrett for dampstrykejern er bare ett eksempel, men det er i første rekke i utviklingen av gardintrapper og stiger i aluminium hvor Hailo har markert seg i fremste rekke.

- På dette produktområdet benyttes aluminium platemateriale. Her har Hydro ikke bare vært en viktig leverandør, men også en langsiktig, aktiv partner, og vi er stolt av dette samarbeidet, understreker Weigel.

Han peker på at produktutvikling gjerne skjer i samarbeid med leverandørene. Følgelig er kontakt med fagpersonell på aluminium en ressurs for Hailo, noe som gjør at kundeforholdet til Hydro har en ekstra dimensjon.

Som nevnt er aluminium nærmest blitt et kjennemerke for Hailo-produktene utgjør i dag godt og vel en tredel av den samlede materialbruken hos Hailo-selskapet.

Krevende marked

Men vektleggingen av innovasjon og utvikling av nye produkter skjer slett ikke bare for å markedsføre et elegant image. Det er ren og skjær livsnødvendighet å kunne ligge i forkant med funksjonelle produkter i et stadig mer krevende sluttbrukermarked, påpeker Weller.

Dette gjelder ikke minst i det tyske markedet, hvor omsetningen av Hailos produkter i økende grad skjer gjennom kjedeforretninger og ikke lenger i faghandelen.

Et nytt og mer profesjonelt produktområde er imidlertid Hailos satsing på leidere, utvendige heisanlegg og sikkerhetsløsninger i aluminium til industribygg og vindkraftanlegg. Dette er en videreføring av Hailos ekspertise innen stiger av ulike slag. Også her er aluminium nærmest en forutsetning i materialbruken.

Markedsmessig har Hailo sin base i Tyskland, men har også betydelig omsetning i land som Frankrike, Spania og en rekke andre europeiske land.

- Men konkurransen er hard, og vi må kjempe for å opprettholde våre markedsandeler. I den konkurransen vet vi at Hailos røde punkt, som står for både kvalitet og innovasjon, er kjent for svært mange. Og det skal vi vite å utnytte, slår Weller fast.

Recommended for you