Skip to content

Gjennomgang av Libya-engasjement

StatoilHydro ASA og Norsk Hydro ASA vil samarbeide om en ekstern gjennomgang av Hydro Olje og Energis virksomhet i Libya, som Hydro overtok i forbindelse med oppkjøpet av Saga Petroleum i 1999 og som nå er overført til StatoilHydro.

En redegjørelse av saken er tilgjengelig på Hydros internettside www.hydro.com.

Hydros konsernsjef Eivind Reiten vil være tilgjengelig for pressen kl 09.00 mandag 1. oktober på Thon Hotel Opera i Oslo.

Pressekontakter: 
Kontakt     Inger Sethov
Telefon   +47 22532036
Mobil    +47 95022359
Email      Inger.Sethov@hydro.com 
 
Kontakt     Lars Nermoen
Telefon   +47 22536379
Mobil    +47 90240153
Email      Lars.Nermoen@hydro.com

Recommended for you