Skip to content

Hydro avvikler notering på New York Stock Exchange

Styret i Norsk Hydro ASA besluttet 22. oktober 2007 å stryke Hydro-aksjen fra New York Stock Exchange (NYSE) og samtidig avslutte registreringen hos det amerikanske kredittilsynet SEC (Securities and Exchange Commission) og rapporteringsforpliktelsene som følger av den amerikanske børsloven ”U.S. Securities Exchange Act of 1934” (børsloven).

Hydro-aksjen vil i fremtiden være notert i Oslo og i London, etter at aksjen planlegges strøket fra børsene i Paris, Frankfurt, Hamburg og Dusseldorf.

Rundt 15 prosent av Hydros aksjer er eid av amerikanske investorer, mens kun fem prosent av Hydros aksjer eies gjennom ordingen for amerikanske Hydro-aksjer, det såkalte ”American Depositary Receipt” (ADR). Fordi det kun var om lag tre prosent av samlet omsetningsvolum for Hydro-aksjen som fant sted i USA i løpet av de siste 12 månedene, fant ikke styret tilstrekkelig grunnlag for fortsatt børsnotering og registrering i USA. Dessuten har en stadig større internasjonalisering av kapitalmarkedet og innføringen av IFRS (International Financial Reporting Standards) som den primære rapporteringsstandarden i Europa i stor grad redusert behovet for og fordelene ved notering på flere børser.

I tillegg har ikke Hydro lenger noen utestående gjeld registrert hos SEC, ettersom alle obligasjoner ble overtatt av StatoilHydro ASA som del av fusjonen mellom Hydros tidligere olje- og gassvirksomhet og Statoil.

− Som fokusert aluminiumselskap har vi som mål å redusere kompleksiteten i virksomheten, sier Hydros konserndirektør for økonomi og finans, John O. Ottestad. − Ved å ta aksjen av børs og avvikle SEC-registreringen vil vi forenkle rapporteringsprosessene våre samtidig som vi opprettholder kvaliteten på regnskapsrapporteringen og resultatpresentasjonen. Hydros eierstyring og selskapsledelse vil ikke bli påvirket ettersom viktige organer som styrets revisjonskomité vil videreføres, i tillegg til at vi vil opprettholde et tilfredsstillende nivå på internkontroll. Vi vil også legge like stor vekt på å betjene den betydelige investorbasen vår i USA som tidligere, sier Ottestad.

Etter at aksjen er strøket fra NYSE vil Hydro fortsatt være underlagt reglene på Oslo Børs og annen lovgivning knyttet til finansmarkedet i Norge og EU.

Avviklingen av børsnoteringen og registreringen i USA vil ikke påvirke undersøkelsene knyttet til Hydros tidligere petroleumsaktiviteter i Libya, og Hydro vil fortsatt samarbeide fullt ut med relevante myndigheter i denne saken.

Hydro vil underrette NYSE skriftlig om intensjonene om å stryke aksjen. Selskapet vil sende inn ”Form 25” til SEC i løpet av november 2007 for å gjennomføre strykingen. Strykingen ventes å tre i kraft 10 dager etter innsendingen av dette dokumentet, og Hydro vil da sende inn ”Form 15F” til SEC for å slette selskapets registrering og avslutte rapporteringsforpliktelsene i henhold til børsloven. Slettingen vil tre i kraft 90 dager etter innsendingen av Form 15F, med mindre de trekkes tilbake på et tidligere tidspunkt av Hydro eller bestrides av SEC.

Hydro forbeholder seg retten til å utsette innsendingen av dokumentene Form 15F og 25 eller til eventuelt å trekke dem tilbake før de trer i kraft.

Hydro vil opprettholde sitt ADR-program som “Level 1”-program. Dette betyr at Hydros American Depositary Shares (ADSs) vil omsettes i markedet for unoterte aksjer (over-the-counter, OTC). I samsvar med dette har Hydro ikke lagt opp til noen notering av ADS eller ordinære aksjer på noen annen nasjonal børs i USA eller noen notering av selskapets ADS eller ordinære aksjer i et noteringssystem i USA.

Hydro vil fortsette med å publisere årsrapporter og andre dokumenter og kommunikasjon i samsvar med den såkalte Exchange Act Rule 12g3-2(b) på selskapets nettside www.hydro.com.


 

Kontakt
Telefon
Mobil
Email

Pressekontakt
Inger Sethov
+47 22532036
+47 95022359
Inger.Sethov@hydro.com
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22539280
+47 91727528
Stefan.Solberg@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you