Skip to content

Hydros forskning mot nye høyder

Hvordan ville du reagere på vektløshet? Forestill deg en Airbus A300 i full fart 6000 meter over bakken: Flyet tar en krapp stigning oppover, før det stuper ned i fritt fall i en virtuell romferd som varer mer enn 20 sekunder.

Dette er det nærmeste du kommer en romferd uten egentlig å forlate jordens atmosfære, men er definitivt ikke noe for reddharer. ESAs nullgravitasjonsfly ‘Zero-G’ Airbus har fått kallenavnet ”spykometen” på grunn av den berg- og dalbane-effekten turen har. Det spesialtilpassede flyet Airbus A300 flyr såkalte parabler, en bestemt bane som gir mellom 20 og 22 sekunder med vektløshet på vei ned fra toppen av kurven, før man går ut av dykket og gravitasjonen slår inn igjen med full kraft.

Flyet er en unik flybåren testlab som kan gi trening for framtidens astronauter og mulighet til å prøve ut grunnforskning og ny teknologi som kan bidra til å skape et bedre liv. 22 sekunder høres kanskje ikke mye ut, men flyet går inn i 30 parabler i løpet av den to timer lange flygningen, og gjentar dette også de to neste dagene, - noe som til sammen gir en vektløs periode på 30 minutter.

I løpet av disse sekundene utfører Hydros metallurger eksperimenter som skal vise hvordan spesielle aluminiumlegeringer oppfører seg. Og det har de gjort om og om igjen – hele 30 ganger i løpet av tre dager i forrige uke.

Så hva har Hydros kunder å tjene på forskning på mikrogravitasjon (µg)? Wilfried Bender ved Hydros kompetansesenter for forskning og utvikling på aluminium, forklarer:

– Hydro er en stor leverandør av førsteklasses støpelegeringer og støpte motorprodukter, så vi trenger pålitelige termofysiske data for de nye legeringene våre. Mikrogravitasjon gir oss muligheten til å lære mye om overflatespenning og viskositet, sier han, og forklarer videre at vi ved å frigjøre oss fra jordas tiltrekningskraft gjør det mulig å oppdage sider ved metallets egenskaper som ikke ville være mulig å finne på bakken.

Hydro er det første selskapet som driver industriell forskning ved hjelp av parabelflygninger. Selskapets eksperimenter under mikrogravitasjon, som utføres i samarbeid med det tyske romfartssenteret DLR, fikk nylig offentlig anerkjennelse som et banebrytende arbeid fra Vest-Tysklands første astronaut, Dr. Ulf Merbold. Han lovpriser den vilje til innovasjon og framsynthet som Hydro legger for dagen i prosjektet. Og pionerarbeidet har ikke vært så dyrt som du kanskje tror. – Dette er et initiativ som i første omgang ble subsidiert av DLR, så vår første deltakelse var gratis hvis vi ser bort fra våre egne kostnader, sier Bender.

Hydros tredje serie med parabelflygninger skal etter planen oppmuntre til økt bruk av denne forskningsmetoden, og flere industribedrifter fra den tyske Ruhr-regionen er invitert til å delta med eksperimenter over tre dager, hvert av dem på 22 sekunder. – Målet er å bygge en bru fra romfart til industriforskning, sier prosjektleder Peter Bütfering ved DLR.

Prosjektets navn, ISS Ruhr Lab, knytter disse parabelflygningene til den internasjonale romstasjonen ISS (International Space Station) – selv om de ikke er i nærheten av å komme i kretsløp.

– De første flygningene ga oss nyttig erfaring i forhold til framgangsmåten for de neste seriene, forklarer Gerd-Ulrich Grün, Benders kollega i Hydros forskning med parabelflygning. – Det er ganske uvanlig å arbeide under slike forhold, sier han. – Du har knappe 22 sekunder på deg til både å varme opp legeringsprøven, oppnå fast form, og måle og dokumentere atferden!

Resultatet av forskningen ventes å gi grunnlag for bedre design på støpeprosesser.

Grün fortsetter: – Vi har en finjustert prosedyre for hvordan vi skal gå fram under flygningen. Men neste gang vil vi arbeide med et bedre videokamera med høyere oppløsning og frekvens. Dette bør gi oss data som er enda mer nøyaktige og pålitelige.

Og på lang sikt kan det bidra til å gi en bedre motorblokk i din framtidige bil – selv om du ikke skal kjøre i vektløs tilstand 6 kilometer over havet!

Recommended for you