Skip to content

Innstilling fra Hydros valgkomite klar

Styreleder: Terje Vareberg (født 1948) fra Stavanger, administrerende direktør i Sparebank 1 SR-Bank.
Nestleder: Grete Faremo (1955) fra Oslo, direktør for jus og samfunnskontakt i Microsoft, som har vært medlem av Hydro-styret siden 2006.
Styremedlemmer: Finn Jebsen (1950) fra Oslo, Heidi M. Petersen (1958) fra Sandefjord, Bente Rathe (1954) fra Trondheim og Svein Rennemo (1947) fra Oslo.

Innstillingen vil bli behandlet på bedriftsforsamlingens møte 8. november, og styret vil tre i funksjon umiddelbart. Styret foreslås valgt for perioden frem til mai 2010.

Biografier:
Terje Vareberg (1948), Stavanger. Vareberg er siden 1999 administrerende direktør i Sparebank 1 SR-Bank. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han arbeidet i Industridepartementet og Olje- og energidepartementet før han gikk inn i foredling og markedsføring i Statoil i perioden 1979-83. Han var administrerende direktør i Agro Fellesslakteri 1983-89, før han igjen kom til Statoil hvor han fra 1989 til 1999 var konserndirektør og medlem av konsernledelsen. Vareberg har hatt en rekke styreverv i norsk industri, og er i dag bl.a. styremedlem i Sparebank 1 Gruppen og styreleder i Sparebankforeningen i Norge.

Grete Faremo (1955) fra Oslo, har vært styremedlem i Hydro siden 2006. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1978 og er i dag direktør for jus og samfunnskontakt i Microsoft. Foruten bred bakgrunn fra norsk næringsliv, blant annet som konserndirektør i Storebrand fra 1997 til 2003, har Faremo hatt en rekke politiske verv for Arbeiderpartiet. Fra 1990 til 1992 var hun bistandsminister, fra 1992 til 1996 justisminister og i 1996 olje- og energiminister. Hun var innvalgt på Stortinget fra 1993 til 1997 og har også hatt en rekke styre- og foreningsverv.

Bente Rathe (1954), Trondheim. Rathe er selvstendig næringsdrivende. Hun er utdannet siviløkonom og har en Mastergrad i Business Administration fra University of Denver. Rathe var først ansatt i E.A.Smith A/S, Trondheim, hvor hun avanserte til stedfortredende konsernsjef og økonomidirektør. I perioden 1989-2002 var hun medlem av konsernledelsen i Forenede Forsikring – Gjensidige-gruppen og Gjensidige NOR, de siste årene som visekonsernsjef. Hun har hatt en rekke styreverv i norske industri- og finansforetak, bl.a. styreleder i Petoro og styremedlem i Veritas og Statoil. I dag er hun bl.a. styremedlem i Kongsberg Automotive ASA og Svenska Handelsbanken AB, Sverige.

Heidi M. Petersen (1958), Sandefjord. Petersen er selvstendig næringsdrivende. Hun er utdannet cand. scient. fra Universitetet i Trondheim (i dag NTNU). I perioden 2000 til juli 2007 var hun administrerende direktør i Future Engineering AS og Rambøll Oil & Gas AS, Sandefjord (Future ble solgt til Rambøll Gruppen A/S i 2004). Petersen var ansatt i Kværner Oil & Gas fra 1988 og arbeidet som ingeniør, prosjektleder og avdelingsleder med oppdrag mot offshore og landbasert industri, inntil hun fra 1997 overtok ledelsen av Kværner Oil & Gas AS divisjon Sandefjord, og sto i spissen for en management buy-out som ledet til Future Engineering i 2000. Petersen har variert styreerfaring innen industri-, olje- og gassorientert virksomhet, samt energiforsyning og finans. I dag er hun bl.a. styreleder i Sandefjord Lufthavn og styremedlem i Aker Kværner ASA, Glamox ASA, Ocean Heavy Lift ASA og Awilco Offshore ASA.

Finn Jebsen (1950), Oslo. Jebsen er selvstendig næringsdrivende. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en Mastergrad i Business Administration fra University of California, Los Angeles. Han var ansatt i Orkla-konsernet fra 1980, og var medlem av konsernets hovedledelse fra 1984. Jebsen var konsernsjef i Orkla fra 2001 til 2005. Han har bl.a. følgende verv i dag: Styreleder i Kongsberg Gruppen ASA, nestleder i KLP og Cermaq ASA og styremedlem i Anders Wilhelmsen & Co As.

Svein Rennemo (1947), Oslo. Rennemo har vært konsernsjef i Petroleum Geo-Services ASA siden 2002. Han er sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Etter eksamen var han rådgiver innen økonomisk politikk i Finansdepartementet, Norges Bank og OECD-sekretariatet i Paris. Han var ansatt i Statoil fra 1982 til 1994 hvor han bl.a. var direktør økonomi og finans, og hadde ulike oppgaver innen nedstrømsaktivitetene, senest administrerende direktør for Petrokjemidivisjonen. I perioden 1994-2001 var han ansatt i Borealis, København, først som visekonsernsjef og CFO, og fra 1997 som konsernsjef. Rennemo er styreleder i Statnett SF og styremedlem i Intopto AS.

Kontaktpersoner:
Leder for valgkomiteen
Kontakt           Svein Steen Thomassen
Mobil               +47 91333307

Corporate Communication
Kontakt           Inger Sethov
Telefon            +47 22532036
Mobil               +47 95022359
Email                Inger.Sethov@hydro.com

Investor Relations
Kontakt           Stefan Solberg
Telefon            +47 22539280
Mobil               +47 91727528
Email                Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you