Skip to content

Joint venture-avtale om bauksittutforsking i Australia

Hydro etablerer et joint venture med det australske gruveselskapet United Minerals Corporation (UMC) med sikte på å utvinne bauksitt og produsere alumina i Kimberley i Vest-Australia. Avtalen, som ble inngått i Oslo tirsdag, gir Hydro en andel på 75 prosent i partnerskapet.

Avtalen er en utvidelse av samarbeidet om utforsking og prøveboring som ble inngått 14. mai i år. Det har siden vært positiv fremdrift i arbeidet, men videre boring og testing er nødvendig for å definere volum og kvalitet i forekomstene.

I første omgang er forpliktelsene under den nye avtalen å fullføre de pågående undersøkelsene, som er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2009 med en samlet kostnadsramme på 40 millioner norske kroner. Hydro har påtatt seg å dekke en relativt større andel av kostnadene til forundersøkelsen.

Den nye avtalen sikrer Hydro eierskap til utforskingsrettighetene og skisserer rammeverket for de videre stadier i et eventuelt prosjekt. Dersom kommersielt drivbare forekomster kan bekreftes, vil det bli vurdert å opprette et utvinningsselskap og et aluminaraffineri, som i neste omgang kan lede til en investeringsbeslutning.

Et eventuelt bauksitt- og aluminaprosjekt i Australia er i tråd med Hydros strategi om å øke selskapets produksjon av primæraluminium og trappe opp egenandelen av alumina, det viktigste råstoffet for fremstilling av aluminium.

Avtalen ble undertegnet på Vækerø hovedgård i Oslo 13. november av de to selskapenes toppledere, konsernsjef Matthew Hogan i UMC og konsernsjef Eivind Reiten i Hydro.

I korte trekk

  • Hydro er et ledende, globalt aluminiumselskap med virksomhet i alle verdensdeler. Hydro eier og driver aluminiumverket Kurri Kurri i New South Wales i Australia, som hadde en produksjon på 164.000 tonn primæraluminium i 2006 og nær 500 ansatte. Hydro er også medeier i aluminiumverket Tomago i den samme delstaten.
  • United Mining Corporation er et børsnotert gruveselskap i Australia med betydelige bauksittrettigheter i Kimberley-regionen og med aktiviteter hovedsakelig innenfor diamanter, jernmalm og bauksitt. UMC disponerer en rekke tildelte og ikke endelig tildelte leterettigheter i regionen.

Recommended for you