Skip to content

Kapitalnedsettelse

Norsk Hydro ASA har 11. september 2007 gjennomført en kapitalnedsettelse gjennom sletting av 38.498.506 aksjer pålydende 3,66 kroner per aksje, herunder 16.871.506 aksjer innløst fra den norske stat, representert ved Nærings- og Handelsdepartementet, samme dato.

Dette er i henhold til beslutningene som ble fattet av den ekstraordinære generalforsamlingen 5. juli 2007 og relaterer seg til tilbakekjøpsfullmakten som ble ved vedtatt av generalforsamlingen 8. mai 2006.

Under denne fullmakten har Hydro kjøpt tilbake 38.498.506 aksjer for et totalt vederlag på om lag 6.2 milliard kroner. I perioden mai til desember 2006 ble 21.627.000 aksjer kjøpt i markedet til en gjennomsnittskurs på 160.79 kroner. Det ble også inngått en avtale med den norske stat, Hydros største aksjonær, om at staten skulle delta med en proporsjonal andel av sine aksjer, slik at statens relative eierandel ikke ble påvirket. Dette utgjør 16.871.506 aksjer, som nå er blitt innløst til en kurs på 163,78 kroner per aksje. Kursen betalt per aksje til staten inkluderer rentekompensasjon for senere oppgjør i forhold til tilbakekjøpene i markedet og en reduksjon for utbyttet staten har mottatt på disse aksjene.

Etter kapitalnedsettelsen er antall utstedte aksjer redusert til 1.247.956.949, hver pålydende 3,66 kroner per aksje. Hydro har en beholdning på 38.652.570 egne aksjer og antall utestående aksjer er blitt redusert til 1.209.304.379. I henhold til den vedtatte sammenslåingsplanen vil Hydros egne aksjer ikke motta aksjer i StatoilHydro ASA, fusjonen av Hydros olje- og gassaktiviteter som forventes gjennomført 1. oktober 2007.

Firmaattest er sendt Oslo Børs.


Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Pressekontakt
Inger Sethov
+47 22532036
+47 95022359
inger.sethov@hydro.com
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22539280
+47 91727528
Stefan.Solberg@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you