Skip to content

Lærdom fra de store tenkerne

Vi vet alle at pyramidene hører til verdens sju underverker. Og faraoene må ha vært noen av verdens første store tenkere. Hydro tenker stort i forhold til aluminium i Qatalum.

19. november 2007 er en milepæl. Da blir en gigantisk idé til virkelighet i det grunnstenen legges for det som blir verdens største aluminiumverk.

I samarbeid med Qatar Petroleum bygger Hydro smelteverket som har en planlagt kapasitetet på 585.000 tonn aluminium i første fase. Samtidig  rekruttere vi et stort antall spesialister til våre anlegg i Qatar og resten av verden.

Leveranse av råmaterialer

Vi trapper opp produksjonen av alumina ved verdens største alumina raffineri, Alunorte i Brasil.

Den tredje utvidelsen av Alunorte-anlegget, som Hydro har en 34 prosent eierandel i, blir ferdigstilt ved utgangen av 2008. Denne oppgraderingen bringer den årlige kapasiteten opp til 6,5 millioner tonn alumina.

Åpne dører

Uten tvil er det Hydros egne folk som er nøkkelen til å realisere mål og ambisjoner for selskapet. Vi vil rekruttere 200 spesialister til våre anlegg i Qatar og Norge.

Qatalum-prosjektet er et strategisk element i vår satsning på oppstrømssiden i aluminium. Med en planlagt produksjonsstart på slutten av 2009 regner Hydro med å skape 1100 jobber.

I løpet av 2008-2009 vil vi rekruttere 150–200 ansatte fra våre nåværende støperier til nye posisjoner i Qatalum.

Dette vil gi spennende nye muligheter for å bli med på Hydros lag ved våre øvrige anlegg.

Recommended for you