Skip to content

Lettere tankbiler - større last

Det høres pussig ut når du tenker over det: Jo lettere tankbilen er, jo mer kan den frakte. Men det er faktisk tilfellet, og som er nå langt det dominerende materialet i produksjonen av tankbiler og nyttekjøretøyer.

- I løpet av de fem siste årene har aluminium tatt mer og mer over for stål, og det er nå det materialet som brukes oftest i tankbiler, i alle fall i Tyskland. Vektreduksjonen i bilene gjør det mulig å frakte betydelig større laster med oljeprodukter, noe som igjen betyr penger spart, sier Kurt Willig i Kurt Willig GmbH & Co. KG.

Det var i byen Straubing i Nedre Bayern at faren hans etablerte et firma som skulle bli blant de ledende produsentene av nyttekjøretøy på det tyske markedet. Hvert år ruller det nesten 140 flunkende nye biler ut fra verkstedet. De fleste av dem har selskapets navn preget i friske farger, mens andre er helt hvite, med kun en liten Willig-logo på tanken.

- Vi har en rekke forskjellige kunder, og noen av bilene kjører for flere oljeselskaper, forklarer Willig. Han har fulgt i sin fars fotspor og styrer nå familiebedriften med sikker hånd i retning av forsiktig ekspansjon.

De siste årene har selskapet opprettet egne avdelinger i Mühlau i nærheten av Chemnitz og i Strelice i nærheten av Brno i Tsjekkia. Begge avdelingene arbeider for det meste med reparasjoner og ferdigstillelse.

Med base i Straubing, som ligger bare 50 kilometer fra den tsjekkiske grensen, synes Willig det er naturlig å se mot øst. Tanken er å dekke behovet som vil oppstå etter at nabolandene er blitt medlemmer av EU.

Kundekontakt

Like viktig som å utvide nettverket er det å sørge for at firmaets nåværende kunder er fornøyde: - Vi gjør alt vi kan for å beholde kundene våre, både store og små, sier Willig. På bakgrunn av dette gir firmaet ut et nyhetsbrev som holder kundene oppdatert om nye forskrifter og utviklingstrekk i bransjen.

Willig innrømmer gjerne at markedet for tankbiler er svært følsomt for svingninger i økonomien, og prøver å holde staben beskjeftiget med service, vedlikehold og oppgradering av kjøretøyer. Imidlertid vil han ikke anbefale en ettermontering av nye tanker på gamle kjøretøy. Levetiden for en aluminiumtank er like lang som for selve kjøretøyet, om ikke lenger. En tankbil på en flyplass kan vare i 25 til 30 år, mens kjøretøyer som brukes i vanlig trafikk vanligvis har kortere levetid.

En annen fordel med å bruke aluminiumplater er at de kan resirkuleres. Standard legeringer blir brukt, og de kan sveises med ulike metoder.

Penger å spare

Selskapet tar også sikte på å tilby sine kunder nye produktegenskaper gjennom å innta en ledende posisjon i forhold til teknologiske nyvinninger.

- Vi kan for eksempel tilby tankbiler med ny måleteknologi basert på ultralyd. Denne teknologien gjør at innholdet i tanken kan måles mer nøyaktig, noe som også sparer vekt og plass, sier Willig.

Hydros forbindelse med Willig som leverandør av aluminium er av nyere dato, men volumet øker gradvis. Så mye som 3.000 kilo aluminium må til for å produsere de største trailerne. Mye av diskusjonen med Hydro dreier seg om tykkelsen på platene. Man må finne en balanse mellom ønsket om lavest mulig vekt og myndighetens krav når det gjelder sikkerheten på konstruksjonen.

Og sikkerhet er et område Willig ikke går på akkord med. Vi snakker tross alt om opptil 40.000 liter drivstoff i form av bensin, diesel eller fyringsolje i hvert enkelt kjøretøy. De tyske tilsynsorganet TÜV foretar regelmessige revisjoner for å sikre at tankbilene følger gjeldende reguleringer.

Willig er av den oppfatning av aluminium burde brukes enda mer i nyttekjøretøyer. Dette vil øke lastekapasiteten og spare penger for transportørene, noe som vil gjøre at kostnaden for aluminium vil dekkes inn i løpet av kort tid.

Recommended for you