Skip to content

Libya-undersøkelser

Som tidligere meddelt leder Jan Fougner ved Advokatfirmaet Wiersholm undersøkelsene av selskapets tidligere Libya-portefølje, som Hydro overtok fra Saga Petroleum i 1999, og som ble overført til StatoilHydro ved fusjonen 1. oktober 2007. Det amerikanske advokatfirmaet Shearman & Sterling LLP bistår i undersøkelsene fra amerikansk side.

Mandatet for undersøkelsene, som gjennomføres parallelt med en undersøkelse i regi av StatoilHydro og i nært samarbeid med norske og amerikanske myndigheter, omfatter petroleumsaktiviteter i Libya og konsulentavtaler knyttet til Hydros internasjonale olje- og gassvirksomhet. De pågående undersøkelsene vil rapportere til en komite av aksjonærvalgte styremedlemmer i Hydro som ledes av  styremedlemmet Lena Olving.

Det er ikke satt noen frist for når undersøkelsene skal konkluderes, men det er et mål å få alle fakta på bordet så snart som mulig.

Recommended for you