Skip to content

Nobelprisvinnere med gode råd til næringslivet

Nobelprisvinnerne Al Gore og Rajendra Kumar Pachauri, leder av FNs klimapanel, hadde gode råd å gi næringslivsvirksomheter som Hydro under en mottakelse i Nobels Fredssenter i Oslo tirsdag

Hydros konsernsjef Eivind Reiten hadde ett enkelt spørsmål til årets to nobelprisvinnere, som står i spissen for den økende oppmerksomheten rundt verdens klimaproblemer: Hva kan et selskap som Hydro gjøre?

– Vi er stolte over å være en av hovedsponsorene for Nobels Fredssenter, sa Reiten i sin tale til de mange gjestene ved mottakelsen tirsdag ettermiddag. – Vi gratulerer dere begge med Nobelprisen og med deres bidrag til å bringe klimaendringene opp på den globale agendaen.

– Det dreier seg selvfølgelig om å handle, men vi står også overfor dilemmaer og utfordringer, påpekte Reiten:

– På den ene siden er aluminium et metall som trengs – for eksempel ville det ikke ha vært mulig å fly hit fra Amerika uten aluminium. På den andre siden er vi ganske klar over at vi har en utfordring med vårt økologiske fotavtrykk ("carbon footprint"), men vi gjør vårt beste for å gjøre det så lite som mulig. Industri og næringsliv kan ikke løse klimautfordringene alene, men klimautfordringene kan heller ikke løses uten vår bistand. 

– Så hvordan kan et selskap som Hydro bli en del av løsningen? spurte Reiten.

Lederen for FNs klimapanel, Rajendra Kumar Pachauri, var den første til å svare: – Det mest nærliggende svaret er at framtiden må være tilnærmet karbonfri. Det må den være. Vi kan ikke tillate fortsatte økninger i utslippene. Selskaper som deres må fokusere på framtiden. De som gjør den karbonfri, vil være blant vinnerne. Dere må kontinuerlig arbeide for å redusere deres "carbon footprint".

Tidligere visepresident i USA, Al Gore, framholdt at utfordringen er å gi industri og næringsliv det nødvendige albuerom og et avgiftsregime som vil stimulere til klimavennlig opptreden.

– Jeg vil takke Hydro for å være hovedsponsor for denne utstillingen på Fredssenteret. Det demonstrerer at selskapet har sosial bevissthet og engasjement. Jeg vil også gjerne takke bedriftsledere som viser vei med sitt lederskap i klimautfordringene vi står overfor.

– I USA ligger næringslivet foran myndighetene på dette området. Men hvis næringslivsledere som ønsker å spille en positiv rolle, bare blir motarbeidet, vil det over tid virke demotiverende på dem som ønsker å gjøre de rette tingene, advarte Gore.

– Vi må sørge for lover og regler som oppmuntrer til og belønner positive bidrag. Derfor bør vi erstatte arbeidsbasert skattlegging med skatt på forurensning. Da ville

bedriftsledere bli nødt til å ta den globale oppvarmingen med i regnskapet.

– Jeg regner med at næringslivet gjør det det er ment å gjøre; å skape overskudd og verdier for sine eiere. Vi må bare sikre oss at vi underveis lager regler som belønner de riktige atferden og straffer den dårlige, sa Gore og la til at næringslivets representanter bør gjøre sin stemme hørt for å presse fram de lover og regler som trengs for å løse klimakrisen.

Etter de innledende talene trykket Gore og Pachauri i fellesskap på en bryter som slo på lyssettingen av en aluminiumskulptur som er satt opp i Nobels Fredssenter med støtte fra Hydro.

– Denne skulpturen av Magne Furuholmen består av gjenbrukt aluminium, i hovedsak plater fra et fly, forklarte Reiten. – Og dette metallet kan brukes om og om igjen. Det viser den viktige betydningen og kvaliteten av aluminium.

– Skulpturen, et korthus, visualiserer den skjøre tilstanden som jorden befinner seg i, sa Reiten og introduserte kunstneren Magne Furuholmen, som overrakte nobelprisvinnerne en kortstokk i aluminium med innskripsjoner av tekst fra Kyoto-protokollen. – Nå kan dere bygge deres eget korthus, sa Reiten.

 

Recommended for you