Skip to content

Nøkkeldatoer for fusjon

Fusjonen av Norsk Hydro ASAs olje- og gassaktiviteter med Statoil ASA for å danne StatoilHydro ASA forventes gjennomført 1. oktober 2007. I forbindelse med fusjonen er følgende nøkkeldatoer fastsatt relatert til handelen av Hydro-aksjen på Oslo Børs.

  • 28. september 2007 forventes å være den siste dagen Hydro-aksjen handles inklusive retten til å motta aksjer i StatoilHydro.
  • 1. oktober 2007 forventes å være den første dagen Hydro-aksjen handles uten retten til å motta aksjer i StatoilHydro. Følgelig vil dette også være den første dagen det sammenslåtte selskapet StatoilHydro handles på Oslo Børs.
  • 3. oktober 2007 forventes å være den datoen Verdipapirsentralen (VPS) legger til grunn for utstedelse av StatoilHydro-aksjer til Hydros aksjonærer.

I henhold til sammenslåingsplanen som ble vedtatt av de ekstraordinære generalforsamlingene i Hydro og Statoil 5. juli 2007, vil aksjonærene i Hydro motta 0.8622 aksjer i StatoilHydro for hver aksje de eier i Hydro. Antall aksjer Hydros aksjonærer eier i Hydro vil ikke påvirkes av fusjonen. Kun hele aksjer i det fusjonerte selskapet vil utstedes. Brøkaksjer vil bli slått sammen til hele aksjer og solgt i markedet. Netto proveny fra et slikt salg vil fordeles forholdsmessig på de berettigede aksjonærene i Hydro.

Etter fusjonen vil Hydro ha en aksjekapital på 1.370.256.730 kroner som består av 1.247.956.949 utstedte aksjer pålydende 1,098 kroner per aksje. Hydro vil ha en beholdning på 38.652.570 egne aksjer og antall utestående aksjer vil være 1.209.304.379. Hydro vil fortsatt benytte ticker NHY og ISIN NO0005052605 vil også være uendret.


Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22539280
+47 91727528
Stefan.Solberg@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo
Norge
Telefon: +47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you